Kontanta miljoner ska förstärka HK Scans kassa

Huvudägarna LSO Osuuskunta och Lantmännen satsar sammanlagt 23,8 miljoner euro i den nyemission som ska hjälpa HK Scan på fötter. Inför det förestående tillskottet av kapital har Scanaktien störtdykt under maj månad.

Grisuppfödaren Jari Mäkilä är ordförande i LSO Osuuskunta samt vice ordförande i HK Scans bolagsstyrelse.
Grisuppfödaren Jari Mäkilä är ordförande i LSO Osuuskunta samt vice ordförande i HK Scans bolagsstyrelse. FOTO: LSO OSUUSKUNTA

I sin börskommunikation har HK Scan meddelat att 99,2 procent av nyemissionen på totalt 60 miljoner euro är intecknad. Det handlar om aktier som efter emissionen motsvarar 40,5 procent av ägandet och 19,3 procent av röstetalen.

Avsikten med nyemissionen är i HK Scans kommunikation väldigt allmänt hållen men avsikten är uppenbarligen är förstärka bolagets kassaflöde som under första kvartalet 2019 låg på minus 27,9 miljoner euro.

Förutsättning för nya krediter

Däremot anges inte, vilket är brukligt vid nyemissioner i börsbolag, exakt vilka satsningar som tillskottet ska gå till.

Det framgår dock att en framgångsrik nyemission som inbringar minst 50 miljoner euro är en förutsättning för att de nya kreditvillkor som Scan har förhandlat fram med sina långivare ska träda i kraft.

Fördubblad nettoskuld

HK Scans nettoskuld var efter helåret 2018 uppe i 335,6 miljoner euro vilket innebär att den mer än fördubblats jämfört med 2014 då den uppgick till 141,5 miljoner euro.

Nettoskulden kan ställas i relation till bolagets omsättning som 2018 låg på 1 715 miljoner euro och dess rörelseresultat för samma tidsperiod på minus 14,7 miljoner euro.

Sorgebarn i Danmark

Det stora sorgebarnet i HK Scan är kycklingverksamheten i Danmark som under första kvartalet i år fullständigt blödde pengar. Det negativa rörelseresultatet på 7,1 miljoner euro kan jämföras med omsättningen på 35,4 miljoner euro.

LSO Osuuskunta är den finska motsvarigheten till det som tidigare var Swedish Meats i Sverige, det vill säga en andelsägd slakteriorganisation för djurbönder. LSO äger 35 procent av aktierna och har 69 procent av rösterna i HK Scan.

Kontant betalning

Nu satsar LSO 17 miljoner euro i nyemissionen vilket precis som med Lantmännens investering på 6,8 miljoner euro står i proportion till ägarandelen. Pengarna ska betalas kontant för att kunna gå direkt in i HK Scans verksamhet.

Övriga som satsar i nyemissionen är ett antal finska pensionsfonder och pensionsförsäkringsbolag, olika finska stiftelser, IT-bolaget Gerako Oy, finska investeringsfonder samt den finska lantbrukarorganisationen MTK, motsvarigheten till LRF bland finskspråkiga lantbrukare.

Aktien har störtdykt

Priset för de 37,5 miljoner A-aktierna är 1:60 euro styck och slutresultatet av nyemissionen ska preliminärt offentliggöras den 17 juni. Handel med de nya aktierna på Nasdaq-börsen i Helsingfors är beräknad att inledas den 26 juni.

I samband med att nyemissionen offentliggjordes den 8 maj började Scanaktien störtdyka. Från att varit uppe i 2:25 var den i slutet av månaden nere på 1:61, alltså i stort sett samma värde som för de nyemitterade aktierna.

Kan inte kommentera

Det historiska lågvattenmärket inträffade i början av 2019 när aktien var nere i 1:30. Under de senaste tre åren har den som mest varit uppe i 3:58.

Land Lantbruk har varit i kontakt med LSO Osuuskuntas ordförande Jari Mäkilä som är förhindrad att kommentera händelserna i Scan eftersom han tillika är vice ordförande i HK Scans bolagsstyrelse. Veikko Kemppi, VD för LSO, har inte gått att nå.

HK Scan sköter affärerna

LSO Osuuskunta överlät sin egentliga affärsverksamhet till HK Scan-koncernen i början av år 1997 och andelslaget har inte sedan dess haft någon omsättning, utan inkomsterna har huvudsakligen utgjorts av utdelning och hyror från HK Scan samt av försäljningsvinster av engångskaraktär.

HK Scan står för djurfinansieringen som företaget erbjuder sina avtalsproducenter i Finland och LSO fungerar som borgensman för de av andelslagets medlemmar som är berättigade till djurkredit.

LSO Osuuskunta hade 2013 drygt 1 400 andelsägare.

LÄS MER: Lantmännen fortsätter att investera i HK Scan