Förenkla för unga lantbrukare att ta över

Kön på efterträdare till svenska gårdar är inte tom, men med dagens utmaningar är det för få som har möjlighet att våga ta steget. Det skriver Anna-Kajsa Arnesson och Malin Svedlund, Centerpartiet. 

I en tid av kriser, väljer då den nuvarande regeringen att sätta ytterligare käppar i hjulen för företagarna, genom att bland annat höja skatten på arbete för unga. Företagen är motorn i samhället där det tydligt går att se konsekvenser av beslut som fattats på dåliga grunder. Det skriver Anna-Kajsa Arnesson och Malin Svedlund, Centerpartiet i en debattartikel. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.


Runtom i landet finns flera företagare inom den gröna näringen som är redo att lämna över ett livsverk till kommande generationer. Kön på efterträdare är inte tom, men med dagens utmaningar är det för få som har möjlighet att våga ta steget.


Trots tuffa år för de svenska näringarna, både till följd av vädrets nycker, pandemins konsekvenser och påverkan på marknaden till följd av Rysslands invasion i Ukraina, är vi många som väljer att se ljust på framtiden och tror på ett fortsatt hållbart, konkurrenskraftigt grönt svenskt näringsliv med jord- och skogsbruk i täten. 


Ovan nämnda händelser har satt ett nytt ljus på vår förmåga att producera varor med mervärde. Djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, hänsyn till miljö och klimatsmart produktion som ger oss goda råvaror till matbordet, genererar beredskap och bidrar till biologisk mångfald, energi och bränsle. Allt detta är inte gratis. 


I en tid av kriser, väljer då den nuvarande regeringen att sätta ytterligare käppar i hjulen för företagarna, genom att bland annat höja skatten på arbete för unga. Företagen är motorn i samhället där det tydligt går att se konsekvenser av beslut som fattats på dåliga grunder.
I den breda näringen, som den gröna omfattar, utvecklas många nya idéer och innovationer som kommer till nytta för hela samhället, djur och miljö. För att branschen ska fortsätta framåt behövs nya ögon som tar över och fortsätter att utveckla idéer som gynnar både människa, djur och natur.


Vi vill att Sverige ska vara ett land som de gröna näringarna kan lita på. Därför föreslår Centerpartiet att: 


• Att det etableringsstöd/startstöd som finns också behålls för unga som vill starta eller överta företag.
• Centerpartiet driver även möjligheten att utöka befintlig budget hos länsstyrelserna för startstöd till unga lantbrukare med totalt 50 miljoner kronor (2023–2027). Nuvarande budget är otillräcklig för att kompensera de stigande kostnader som drabbat svenskt lantbruk, inklusive ökade räntekostnader.
• Återställ den sänkta arbetsgivaravgiften för unga - Alla lantbruksföretag med unga anställda i ålder 19–23 år får från och med den första april i år betala full arbetsgivaravgift. Det är en skattechockhöjning på närmare 12 procentenheter; från 19,7 procent till 31,4 procent. 
• Förenkla ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal - De administrativa trösklarna för att genomföra ägarskiften brukar ofta lyftas fram som ett hinder för föryngring. Att förenkla detta är något som regeringen har aviserat bland annat  i Tidöavtalet, men ännu har inga initiativ tagits. 


För att fler ska våga ta klivet behövs rätt förutsättningar!


Anna-Kajsa Arnesson, gruppledare Centerpartiet i Mörbylånga 

Malin Svedlund, ordförande Centerkvinnorna södra Öland och kandidat till EU-valet 2024. 

Läs mer: 

Belönas halvvägs in i sitt ägarskifte

Alla draglok behövs till lantbruket

Swedbank: utmanande ägarskiften för unga