Fuskhonung hotar svenska skördar

Import och fuskhonung pressar ner priserna för yrkesbiodlarna. Men den största konsekvensen med färre professionella biodlare blir en minskad pollineringseffekt i blommande grödor när antal bin i odlingslandskapet minskar. Det skriver Anna Nilsson. 

Förlorarna är inte enbart att antalet professionella biodlare minskar i antal. Den största konsekvensen är en minskad pollineringseffekt i blommande grödor när antal bin i odlingslandskapet minskar. Det skriver Anna Nilsson i veckans ledare i Land Lantbruk. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

I somras kavlades nyheten ut om ett stort överskott av svensk honung i riksmedierna. Ett påstående som inte är sant, visar Land Lantbruks genomgång av branschen. 
Svenska yrkesbiodlare har svårt att få ihop lönsamheten när importen ökar på marknaden samtidigt som fuskhonung pressar ner priserna. 


Ungefär hälften av honungen som konsumeras i Sverige är importerad, så det handlar inte alls om någon överproduktion. I ekonomiskt pressade tider väljer däremot de stora livsmedelskedjorna att sälja importerad honung under eget varumärke i allt större utsträckning. Fast prisbilden indikerar att det inte kan handla om äkta vara. 
 

Ökade omkostnader och hög konkurrens kombinerat med lägre priser från hobbyodlare gör att allt fler yrkesbiodlare väljer att lägga ner, enligt branschföreningen Biodlingsföretagarna. 
Parallellt ökar problemet med fuskhonung. Enligt EUs antibedrägeribyrå misstänks 46 procent av den importerade honungen till EU att bryta mot gällande regelverk. Äkta honung blandas ut, men det gör det också svårt att bevisa, då det finns pollenrester i honungen vid provtagningen. 


Den vanligaste form av fusk utspädd sockersirap, enligt Gadden, Biodlingsföretagarnas medlemstidning. Kontrollmetoder finns men används i dagsläget inte av myndigheterna. Fusket är inte ett isolerat svenskt problem, liknande rapporter kommer från hela Europa. 
Svensk Honungsförädling är en viktig svensk branschaktör som bulkuppköpare. Företagets VD uppger till Land Lantbruk nummer 35 att de inte har importerat fast honung på många år, utan enbart flytande honung.  Här finns en informationsutmaning. 

När marknaden efterfrågar flytande honung, så gäller det att möta den. Det som alla kanske inte känner till är honungens nektar och den svenska floran har en sockersammansättning som alltid ger fast honung. Den stelnar förr eller senare, vilket gör det riskabelt att marknadsföra den som flytande. I andra delar av världen finns det växter med nektar som inte stelnar. Det är förvisso ganska enkelt att värma sin honung på valfritt sätt till flytande form. Nuvarande marknadsläge står dock fast. Förlorarna är inte enbart att antalet professionella biodlare minskar i antal. 

Största konsekvensen är en minskad pollineringseffekt i blommande grödor när antal bin i odlingslandskapet minskar. Det finns i dag cirka 200 yrkesbiodlare i Sverige, en yrkeskår som utför värdefulla tjänster till fröodlare i form av pollineringsuppdrag.  


Skördenivån för ekonomiskt viktiga grödor som raps och klöverfrö riskerar att sjunka.
En lagändring kan nu vara på gång på EU-nivå i det så kallad honungsdirektivet. Det är hög tid att stoppa det omfattande honungsfusket. 


Anna Nilsson 

Läs mer: 

Invasiva ogräs - en tickande fältbomb

Noggrannhet krävs att stoppa invasiva ogräs i tid