Invasiva ogräs - en tickande fältbomb

Samma medvetenhet som finns angående smittskydd i djurstallar borde finnas i växtodlingen. Utbredningen av invasiva ogräs är alarmerande, skriver Anna Nilsson. 

Samma medvetenhet om smittskydd som finns i djurstallar borde finnas i växtodling. Faktumet att invasiva ogräs, däribland renkavle, fortsätter att breda ut sig i en rasande takt i landet är alarmerande. Det skriver Anna Nilsson. FOTO: MIKAEL GIANUZZI

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det finns ett stort tabu inom svensk växtodling. Det handlar om renlighet.  
Renkavle, råttsvingel, hönshirs. Ogräsnamn är smärtsam välbekanta för många lantbrukare, och ett överhängande hot för de som ännu inte är drabbade. 


Det finns en hög medvetenhet inom lantbrukarkåren när det kommer till smittskydd på djurgårdar. Att tvätta eller byta stövlar och arbetskläder mellan avdelningar och stallar är tydliga rutiner. Samma medvetenhet borde finnas när det kommer till växtodlingen. 
Det handlar om att vara noga med rengörningen av skor och maskiner mellan fält och gårdar. Det gäller även förstås växtodlingsrådgivare, försäljare och andra som är på besök i dina fält. 
Det är kanske inte är lika enkelt att ställa kravet på den maskinentreprenör som ska tröska din spannmål, slå din vall eller pressa din halm, ofta i ett hetsigt väderfönster, verkligen har varit noggrann i rengörningen av maskinerna. Men om vi ska kunna stoppa spridningen av dessa allvarliga problemogräs så måste toleransnivån vara högre än så. Alla tjänar på att ta sitt ansvar. 


Det här är såklart inget nytt problem. Många är mycket väl insatta och agerar kraftfullt. Men faktumet att ogräsen fortsätter att breda ut sig i en rasande takt i landet är alarmerande. Den bilden bekräftas av Jordbruksverket och odlarföreningar som Frö- och oljeväxtodlarna. 
Det finns några enkla förhållningsregler. Rengör skor och maskiner, även demomaskiner. Eftersträva en varierad växtföljd. Se över dina fält regelbundet, lär dig att identifiera vilka ogräsen är och hur de ser ut i olika stadier för att kunna bekämpa dem i tid. Det finns hjälp att få genom exempelvis Jordbruksverkets växtskyddscentraler.    


Allt är inte nattsvart. På sommarens fältmässor fick jag chansen att se hur specialsökshundar effektivt kan identifiera invasiva ogräs i fält. Hundarna är tränade i ett projekt koordinerat av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning i samarbete med Naturbruksskolan Uddetorp. De skulle kunna vara ett intressant verktyg för att bland annat säkerhetsställa att grundutsädet är rent. 


I Europa finns det ungefär 20 000 främmande arter, där cirka 5000 räknas som invasiva. Spridningen av många av dem är så stor så att de inte kommer att kunna bekämpas enligt länsstyrelserna. Mörkertalet är stort. Vi har varit alldeles för nonchalanta med att hantera detta. Lagar behöver uppdateras och det behövs en nationell samordning av myndigheter.


Det finns många skeenden som lantbrukare inte direkt kan råda över. Vädret, marknaden, politiken. Men detta är ett område som hela branschen bör ta ett krafttag emot och som varje växtodlare kan och behöver ta full kontroll över - innan det är för sent. 
Handen på hjärtat, tvättade du skorna när du kom hem från en fältmässa eller fältvandring senast? 

Anna Nilsson

Läs mer: 

Lönsamhet är lantbrukets bästa åtgärd för klimatet

Risk för att solkraften kör över Sveriges bönder