Jordbruksverkets agerande saknar lagstöd

Det ingångna avtalet om åtagande får inte avslutas i förtid. För de som drabbats finns bara en sak att göra – överklaga. Det skriver konsulten Jan-Erik Andersson i en replik. 

Mängder med beslut har fattats av landets länsstyrelser om hävning av femåriga åtaganden ingångna åren 2015, 2016 och 2017 i fråga om vallstöd, minskat kväveläckage et cetra. Det skriver Jan-Erik Andersson, konsult på EU-bonden, i ett debattinlägg. FOTO: PATRICK DEGERMAN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik till artikeln Avtal ska hållas.

Thomas Fahlgren, Vikbolandet, upprörs med all rätt över att Jordbruksverket ensidigt har avslutat hans åtagande för skyddszoner i förtid. Det behöver därför klargöras att Jordbruksverkets agerande saknar lagstöd. Beslut som fattats utan lagstöd ska enligt vedertagna rättsprinciper upphävas efter överklagande. Det ingångna avtalet om åtagande får helt enkelt inte avslutas i förtid, i vart fall inte utan Thomas Fahlgrens medgivande. 

Under senare tid har för övrigt landets länsstyrelser sjösatt ett ”häva åtagande-projekt”. Mängder med beslut har fattats om hävning av femåriga åtaganden ingångna åren 2015, 2016 och 2017 i fråga om vallstöd, minskat kväveläckage et cetra. Fältkontroller så långt tillbaka i tiden som 2017 lägger lantbrukare till last i beslut fattade 2023. Som extra krydda förenas dessa hävningsbeslut med beslut om återbetalning av tidigare utbetalt stöd - för hela åtagandeperioden. Det finns dock strikta unionsregler kring hur sådana återkrav får verkställas. Regler som tar till vara stödmottagarnas rättssäkerhet. 

Jordbruksverket blundar dock med båda ögonen och kräver tillbaka belopp som redan är annullerade. Utan att förekomma Jordbruksverkets eventuella inlägg i debatten är en lågoddsare att verket hänvisar till sitt IT-systemet som inte klarar av att hålla två system i gång samtidigt under övergångsperioden mellan CAP-perioderna. 

För de som drabbats finns bara en sak att göra – överklaga!

 

Jan-Erik Andersson
Konsult EU-bonden
Bälinge

Läs mer

Avtal ska hållas

Utbetalningsplanen duger inte, Jordbruksverket!