Nu måste landsbygdsministern agera

Att behöva vänta ett helt år på miljonbelopp som Jordbruksverket ska betala ut är det inte många företag som klarar. Landsbygdsministern måste snarast sätta stopp för den orimlighet som blivit standard hos myndigheten, skriver företrädare för  Naturturismföretagen och Gold of Lapland.

Handläggningstiderna hos Jordbruksverket kan inte tillåtas vara så långa att stöden motverkar sina egna syften och skapar fler problem i stället för färre hos växande företag skriver inläggets debattörer. Här är turister i Stabburet, rastskydd i Vindelfjällens naturreservat. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jordbruksverket har som uppgift att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet, enligt den instruktion de fått från regeringen. Därför är Jordbruksverket också den myndighet som ansvarar för att betala ut pengar från fem olika EU‐fonder till stödmottagare i Sverige. De förvaltar fonderna för Sveriges räkning och tar fram regler för hur pengarna får användas och kontrollerar tillsammans med andra myndigheter att pengarna används på rätt sätt. Jordbruksverket ansvarar också för att betala ut pengar till de som har omsatt dem i utvecklingsinsatser, men här går det minsann inte undan.

Naturturismföretagen har beviljats EU-pengar för att utveckla strukturer för naturturismens tillväxt. Redan från början tog föreningen höjd för fyra månaders handläggning efter dialog med Jordbruksverket. Men fyra månader räckte inte långt. I november 2022 var det hela tolv månaders projektmedel som Jordbruksverket inte betalat ut för tidigare projekt. Föreningen tvingas ta lån till hög ränta för att undvika en likviditetskris skapad av ett statligt verk. De höga räntekostnaderna ersätts dock inte av Jordbruksverket och innebär en stor förlust för föreningen. Nu flaggar Jordbruksverket återigen för ett års handläggningstid.

Gold of Lapland ekonomisk förening har sökt och bedrivit många Leaderprojekt och landsbygdsprojekt under de senaste åren. Även Gold of Lapland har drabbats av Jordbruksverkets långa handläggningstider både under själva handläggningen av ansökan och vid rekvirering av pengar. En lång handläggning på sex till åtta månader av en projektansökan kan göra att det planerade projektet hamnar i tidsbrist och projektet behöver genomföras på kortare tid. Men det som påverkat Gold of Lapland mest är den långa väntan på att få tillbaka pengar som har förbrukats i projekten. Föreningen har fått vänta upp till åtta månader och när det är flera projekt samtidigt krävs både checkräkningskredit och lån för att klara likviditeten. Under hösten 2022 uppstod en akut kris och efter en särskild ansökan genom Leaderkontoret fick till slut ett av projekten förtur och utbetalning.

Vi vet att andra organisationer undviker att ansöka om utvecklingsprojekt på grund av detta. Orsaken till att utbetalningarna dröjer är att handläggarna inte ens öppnar ärendena på minst åtta månader. Situationen är så etablerad att Jordbruksverket har ett standardsvar. I svaret uppmanas vi att be om extra skyndsam handläggning. Men hur skyndsam blir den när alla måste be om den samtidigt?

Vi har frågat oss om det är tillfälliga problem som lett till denna saktfärdiga handläggning. En snabb sökning i pressarkiven visar att det här går längre bakåt i tiden. Det senaste decenniet är det inte långt mellan artiklarna som beskriver hur Jordbruksverket blivit anklagade för långsam handläggning. För två år sedan, sommaren 2021, riktade till och med Justitieombudsmannen allvarlig kritik mot Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Uppsala för den kraftigt försenade handläggningen av jordbruksstöd. Trots åratal av väl dokumenterade problem med alltför långa handläggningstider är problemen inte lösta.

Nu måste landsbygdsminister Peter Kullgren agera och se till att de här orimligheterna får ett slut. Handläggningstiderna hos Jordbruksverket kan inte tillåtas vara så långa att stöden motverkar sina egna syften och skapar fler problem i stället för färre hos växande företag. Problemen är inte nya och nu är det dags för ministern att agera.

IngMarie Junler, småföretagare och tf styrelseordförande, Naturturismföretagen

Camilla Jönsson, småföretagare och tf verksamhetsledare, Naturturismföretagen 

Karin Fällman Stenlund, verksamhetsledare, Gold of Lapland

Läs mer: 

Avtal ska hållas

Jordbruksverkets agerande saknar lagstöd