Ärliga förslag för oss småföretagare

Som småföretagare har jag förstått att det inte alltid är de partier som för företagarnas talan som är bra för mitt företag eller mig som företagare, skriver skogsägaren Peter Lindholm.  

Land Lantbruk granskade hur åtta stora riksmedier bevakar lantbruk och skogsbruk i en stor undersökning i nummer 3 2023. Debattinlägget är en reaktion på granskningen. FOTO: LAND LANTBRUK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Som småföretagare sedan åttiotalet och sedan några år skogs- och jordbrukare på en släktgård, så har jag många funderingar som så många andra. Det gäller många frågor som Länsstyrelsens och Södras krav och riktlinjer när det gäller skogen. Jag försöker få en skog som ska klara miljöomställningarna, men känner mig motarbetad från båda då de pekar med hela handen, och vill fortsätta som det "alltid" varit.

Politiken är nästan ännu värre då de säger en sak, men gör något annat, och där omgivningen tror på vissa politiker och misstror andra med uppenbara problem i deras logik enligt min uppfattning.

Som småföretagare har jag förstått att det inte alltid är de partier som för företagarnas talan som är bra för mitt företag eller mig som företagare. Det verkar som att de är för företag med några hundra anställda och inte hjälper mig som har några få. Men om det är några företag som klarar sig själva utan stöd så är det de stora som lyckas gå med stora vinster och gör stora avdrag trots pandemi och lågkonjunktur. Vi småföretagare är en bred grupp som sysselsätter väldigt många i Sverige, och att inget parti visar både i ord och handling att de vill stötta oss gör mig besviken.

Som det är nu så är det inte högerpartierna utan mittenpartierna C och S som är de enda kandidaterna när det är val, alla de andra har gång på gång visat att de inte stöttar oss småföretagare. De motarbetar oss genom ogenomtänkta reformer och ökade krav på oss som om att vi har ett fullbemannat kontor för administration, vilket inte är möjligt.

Jag vill se ärliga och konkreta förslag på förbättringar för oss småföretagare. Men inga tomma löften, utan bara ärliga förslag.

Peter Lindblom

Småföretagare och skogsbonde i Småland.

Läs mer: 

Lantbruket behöver pålästa journalister

Skogsskador borde uppröra mer än skötselmetoder