Centern värnar om svensk skog på riktigt

Det här visar så tydligt att det verkligen är Centerpartiet som på riktigt värnar den svenska skogen. Och gör vi det vid förhandlingsbordet, till skillnad från Moderaterna. Det skriver Emma Wiesner, europaparlamentariker för Centerpartiet. 

Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M) säger sig försvara den svenska skogen med sitt agerande, men den som inte ens sätter sig vid förhandlingsbordet är rätt meningslös i förhandlingarna. Det skriver Emma Wiesner, europaparlamentariker för Centerpartiet i en debattartikel.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.


Replik på debattartikeln: Stoppa lagstiftning som hotar svenskt skogsbruk av Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd, (M). 
 

Att Moderaterna står fast förankrade i uppfattningen att förslaget om naturrestaurering måste göras om i grunden är hedervärt, men verklighetsfrånvänt. Det finns ingen majoritet i Europaparlamentet för att förkasta förslaget, så som både vi i Centerpartiet och Moderaterna ville, det fick vi svart på vitt i juli. Nu väntar vi på resultatet av förhandlingarna med EU-kommissionen och ministerrådet och sen ska Europaparlamentet återigen ta ställning till förslaget som presenteras. 


Det förslaget är förhoppningsvis långt från EU-kommissionens originaltext, som vi både tycker hade varit förödande för svenskt skogsbruk.
Jag har stor förhoppning om att de tio ändringsförslag, som Centerpartiet fick igenom i juli, kommer att finnas kvar. De förslagen räddade stora ytor av produktiv skogs- och jordbruksmark i Sverige och välkomnades av både Skogsindustrierna och LRF.
Det här visar så tydligt att det verkligen är Centerpartiet som på riktigt värnar den svenska skogen. Och gör vi det vid förhandlingsbordet, till skillnad från Moderaterna. Jessica Polfjärd säger sig försvara den svenska skogen med sitt agerande, men den som inte ens sätter sig vid förhandlingsbordet är rätt meningslös i förhandlingarna.


Centerpartiet och Moderaterna har haft liknande ingångar i lagen om naturrestaurering, men till skillnad från Moderaterna lämnade vi inte den svenska skogens framtid i händerna på ett våghalsigt politiskt spel, som har mer att göra med EU-valrörelsen 2024 än med den svenska äganderätten. Vi jobbar med långsiktiga lösningar, breda överenskommelser och förhandlingar där vi löser ut problem och meningsskiljaktigheter. Något som Moderaterna borde ta efter, för vem vill egentligen förhandla med någon som bara säger nej?
 

Att Jessica Polfjärd redan vet nu att hon kommer rösta att nej till den slutförhandlade produkten – trots att hon inte vet hur den ser ut, är oseriöst och småaktigt. Återigen ser vi hur Moderaterna ställer sig i hörnet och tjurar, när de inte får exakt som de vill. Hur hjälper det den svenska skogen? 
 

Jag har sagt det förr, och jag säger det igen: Ingenting får lämnas åt slumpen och det enda sättet att se till att det inte sker är att sitta med vid förhandlingsbordet. 
Moderaternas sätt att hantera denna fråga är lite som att spela på lotto för att förstärka statsbudgeten.


Emma Wiesner 
Europaparlamentariker Centerpartiet 

Läs mer: 

Stoppa lagstiftning som hotar svenskt skogsbruk

Den svenska skogen försvaras bäst vid förhandlingsbordet