För att förvalta älgstammen måste vi se helheten och tala om viltförvaltning

Att påstå att det inte finns samsyn mellan älgjägare och markägare är att generalisera. Jägaren är markägarens resurs att genomföra viltförvaltningen, i den mån markägaren själv inte är jägare. Det skriver flera markägare och jägare i älgförvaltningsområde 9 i Västra Götaland.

Vi kan inte tala om att förvalta älgstammen utan vi måste se till helheten och tala om viltförvaltning, där det övriga hjortviltet delar maten med älgen. Vi har områden där älgstammen mer än halverats sedan 2012, samtidigt har kron- och dovhjort ökat utan att rådjursstammar har minskat. Det innebär att betestrycket i dessa områden är lika stort som 2012 eller större. Det skriver flera markägare och jägare i älgförvaltningsområde 9 i Västra Götaland. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Samsynen mellan älgjägare och markägare är sämre än någonsin av Sofia Karlsson ordförande LRF Västra Götaland.  

Sofia Karlsson gör sig skyldig till flera generaliseringar och förenklingar i sin svepande kritik av älgförvaltningen vilket gör att hennes förslag till förändring är dåligt underbyggda.

Vi kan inte tala om att förvalta älgstammen utan vi måste se till helheten och tala om viltförvaltning, där det övriga hjortviltet delar maten med älgen. Vi har områden där älgstammen mer än halverats sedan 2012, samtidigt har kron- och dovhjort ökat utan att rådjursstammar har minskat. Det innebär att betestrycket i dessa områden är lika stort som 2012 eller större.

Västra Götaland är stort, det finns områden där betestrycket kommit ner på en nivå enligt älgbetesinventeringen ÄBIN som närmar sig målet, och där det numera går att föryngra med tall utan att hägna eller behandla plantorna. Det finns flera goda exempel på områden där detta fungerar.

En bland många förenklingar som Sofia Karlsson gör sig skyldig till är, vi citerar, ”att jakten ska accepteras av alla berörda innebärande att den möjliga avskjutningen ska stå i relation till den areal man jagar på”. Det finns väl inget lant- eller skogsbruk som har samma avkastning per areal eller samma förutsättningar oberoende av hur landskapet ser ut.

Att påstå att det inte finns samsyn mellan älgjägare och markägare är också att generalisera. Det är faktiskt markägaren som har ansvaret för viltförvatlningen och vem man som markägare arrenderar ut jakten till. Jägaren är markägarens resurs att genomföra viltförvaltningen, i den mån markägaren själv inte är jägare.

På en punkt är vi överens med Sofia Karlsson och det är att nuvarande älgförvaltning inte fungerar dels beroende på:

-  Att vi inte förvaltar allt hjortvilt

-  Bristande respekt för fakta och att man ägnar sig åt tyckande

-  Att inte alla markägare inser att dom har ett ansvar för viltförvaltningen, inte enbart jägarna

-  Bristande kompetens hos ansvariga myndigheter


Vi markägare och jägare representanter i älgförvaltningsgrupp, ÄFO, 9 skulle välkomna om Sofia Karlsson och den organisation hon representerar skulle ställa upp på en seriös förändring av nuvarande älgförvaltning.

Sven-Olof Salomonsson 

Karl-ÅkeLagerqvist 

JanTinghall 

Lennart Appelqvist 

Bo-Eric Persson 

Mikael Fransson

Läs mer: 

Samsynen mellan älgjägare och markägare är sämre än någonsin

Älgjakten är den enskilde skogsägarens rätt