Ge skogsägaren betalt för miljövärden

Skogsstyrelsen vill utveckla en modell där skogsägare får betalt för att bevara eller utveckla höga naturvärden i skogen. Det klokare att ge skogsägare betalt för miljöarbete än att förbjuda aktivt skogsbruk, skriver Knut Persson. 

Ett system där skogsägaren får betalt för att utveckla miljövärden skulle alla kunna tycka är bra. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogsstyrelsen vill utveckla en modell där skogsägare får betalt för att bevara eller utveckla höga naturvärden i skogen. Hur det här skulle se ut i praktiken återstår att se, men allmänt är det klokare att ge skogsägare betalt för miljöarbete än att förbjuda aktivt skogsbruk.


Merparten av rapporten handlar om att miljömålen i skogen inte nås. Det går att ifrågasätta om målen satts på rimliga nivåer, eller om de är så högt satta att de är omöjliga att nå. Vi ger oss inte in på det här, men oavsett hur målen är formulerade går det att förbättra verktygen att nå målen.
Under en period har staten huvudsakligen använt förbud och kontroll för miljöarbetet i skogen. Det har lett till missnöje bland alla inblandade. Skogsägarna har på ett rättsosäkert och många gånger obegripligt sett fått inskränkningar i sin rätt att bruka skogen utan att få ekonomisk kompensation. Samtidigt fortsätter miljögrupper och aktivister att bekämpa den delen av skogsbruket som fått fortsätta.


I beslutet som togs som ett resultat av januariöverenskommelsen stärktes äganderätten och frivillighet ska vara huvudalternativet i miljöarbetet. Men den nya politiken saknar fortfarande praktisk tillämpning, och den kan självklart utvecklas.
Skogsstyrelsens idé att betala skogsägare för att bevara och utveckla naturvårdsskogar kan vara intressant. Fortfarande är det helt nödvändigt att det blir frivilligt, annars blir det bara en variant på förbud i skogen. Det kan naturligtvis finnas skogsägare som tycker det är intressant att inte avverka och i stället utveckla naturvärden om ersättningen är tillräckligt hög.
Men staten har ett trovärdighetsproblem. Blir det ett långsiktigt system, eller kan det rivas upp efter nästa val? Om systemet avvecklas måste skogsägare som deltagit inte komma i en sämre situation än om de inte deltagit. Många skogsägare kan med visst fog befara att det i stället för ersättning blir ett avverkningsförbud.


En annan del som skulle kunna göra förslaget omöjligt för skogsägarna är finansieringen av ersättningen. Alla tankar om att finansieringen ska ske genom avgifter på skogsbruket kommer att leda till att det inte fungerar. I rapporten finns tankar om att crowdfunding skulle kunna vara ett medel, det innebär att många frivilligt lämnar små bidrag. Det kan också avvisas eftersom det inte är tillräckligt långsiktigt och stabilt.
Det är naivt att tro att motsättningen mellan skogsbruk och miljöaktivister kommer att försvinna. Men det skulle vara bra om man kunde hitta några vägar att mildra konflikten. Ett system där skogsägaren får betalt för att utveckla miljövärden skulle alla kunna tycka är bra.

Knut Persson 

Läs mer: 

Utnyttja skogen till fullo - ge skogsägarna mer frihet

Skogsbrukets samhällsinsats ska inte trollas bort