Kampen om skogen är viktig även för kyrkan

Att utreda om skötseln av kyrkans skogar är hållbar eller inte, är enligt min mening att ”slå in öppna dörrar”. Kyrkans skogar är miljöcertifierade och sköts utifrån Skogsvårdslagens krav. Det skriver Åke Sandström, ordförande i Kyrkofullmäktige
för Vännäs-Bjurholms pastorat.

Svenska kyrkan har som landets femte största skogsägare en avkastning från skogen med en utomordentligt stor betydelse för den totala verksamheten i hela landet. Det skriver Åke Sandström, ordförande i Kyrkofullmäktige för Vännäs-Bjurholms pastorat i ett debattinlägg i Land Skogsbruk.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att kampanjen mot svenskt skogsbruk nu har nått Svenska kyrkan är inte helt oväntat.
Inom kyrkans olika beslutsförsamlingar på central nivå har det under det senaste året förts en livlig debatt om kyrkans skogar, initierat av i första hand miljöpartister och vänsterpartister. En utredning har också tillsats med utifrån frågan om kyrkans skogsförvaltning är hållbar och tar ansvar för biologisk mångfald och klimatet. Den heter "Hållbarhet i svenska kyrkans skogsbruk". 


Enögda miljöaktivister tillsammans med likasinnade biologer, i förening med oftast okunniga journalister, kännetecknar denna kampanj. Ett stort problem för trovärdigheten är att de enbart fokuserar på olika brukningsmetoder och inte på helheten. Det vill säga, skogens totala nytta för klimat och miljö då skogsprodukter och trä ersätter mängder av fossila material som plast, olja, järn och betong samt inom biobränsle och energisektorn.


Att nu utreda om skötseln av kyrkans skogar är hållbar eller inte, är enligt min mening att ”slå in öppna dörrar”. Kyrkans skogar är miljöcertifierade och sköts utifrån Skogsvårdslagens krav. Svenska kyrkan har som landets femte största skogsägare en avkastning från skogen med en utomordentligt stor betydelse för den totala verksamheten i hela landet. Och på tal om utredare. Att tillsätta en tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen, Göran Enander, är inte särskilt objektivt.  


Slutsats en är: Ge skogens folk inom kyrkan arbetsro. Uppvärdera deras jobb i stället för att ifrågasätta.
Kyrkans skogsbruk är hållbart. Att ändra i kyrkoordning för skogens skull är att gå för långt !
 

Åke Sandström
Ordförande i Kyrkofullmäktige
för Vännäs-Bjurholms pastorat

Läs mer: 

Kyrkan kan visa vägen för ett skogsbruk med hänsyn till skapelsen

Skogens tio budord om frihet under ansvar