Kraften i Södramodellen visar sig i osäkra tider

Vinstdelningen för 2022 motsvarar 42 procent av resultatet före skatt. Det är i absoluta tal den största utdelningen till medlemmarna som skett i Södras historia, svarar Magnus Hall, Södras ordförande, i en replik.  

Det var på Södras föreningsstämma 2015 som det fattades beslut om målsättningen att dela ut 50 procent av vinsten till medlemmarna, från dåvarande 40 procent, under en konjunkturcykel. Bilden är från stämman 2013. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM, SCANDPHOTO.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsägarna Åke och Leif Thor väcker ett flertal frågor i sin debattartikel i Land Skogsbruk (28/2). Den huvudsakliga frågeställningen handlar om hur Södras vinstdelning tillämpats i praktiken, i ljuset av Södras målsättning att dela ut 50 procent av resultatet under en konjunkturcykel.

Det finns många parametrar att ta hänsyn till inför ett beslut om utdelning, och det är därför helt rätt att som Åke och Leif Thor betrakta frågan i ett längre tidsperspektiv än enskilda år.

Södra har i dag en mycket stabil finansiell ställning och med den ökade osäkerheten i omvärlden kommer vi att fokusera på vår förmåga att fortsatt vara robusta och flexibla. Ingen kan veta vad som händer i morgon, men det vi ser framför oss i dag är en negativ konjunkturutveckling, global turbulens och geopolitisk oro. Vi behöver därför har örat mot omvärlden och fortsatta vara lyhörda för förändringar i omvärlden och för marknadens signaler.

Det är just i osäkra tider kraften i Södramodellen visar sig. Utdelning under goda år balanseras med utdelning under sämre år. Ett exempel är 2016 då 66 procent av vinsten delades ut till medlemmarna. Även under förlustår har utdelning utgått, som exempelvis 2012 och 2013. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga utdelningen legat på 46 procent av resultatet. Det är lägre än 50-procentsmålet, men förklaras av de senaste två årens exceptionellt höga vinster.

Det var på Södras föreningsstämma 2015 som det fattades beslut om målsättningen att dela ut 50 procent av vinsten till medlemmarna, från dåvarande 40 procent, under en konjunkturcykel.

Åke och Leif Thor önskar veta vilken konjunkturcykel som Södra utgår ifrån. Men att bedöma en konjunkturcykels längd är ingen exakt vetenskap. Vi vet vad som har hänt i ekonomin, men inte med säkerhet vad som kommer att hända.

Målsättningen om 50 procents utdelning vägs också mot andra parametrar, som investeringsplaner, finansiell ställning och aktuell lönsamhetssituation.

Vinstdelningen för 2022 motsvarar 42 procent av resultatet före skatt. Den genomsnittliga vinstutdelningen till medlemmarna uppgår till 63 010 kronor eller 1 164 kronor per hektar. Totalt rör det sig om en summa på 3 243 miljoner kronor.

Det är i absoluta tal den största utdelningen till medlemmarna som skett i Södras historia och som vi är mycket glada och stolta över.

När det gäller utdelningen, så ska den premiera såväl virkesleveranser som riskkapital, i form av insatskapital, från medlemmen. I årets förslag ingår en omfördelning från insatsemission till en extra utdelning på inbetalt insatskapital. Det innebär att pengarna i större utsträckning kommer att betalas ut till medlemmarnas medlemskonton snarare än att fylla på medlemmarnas insatser i föreningen.

Även här är det alltså en fråga om bedömning och balans. Vi har gjort bedömningen att Södras kassa är stark och att det högre kostnadsläget i samhället och därmed för våra medlemmar motiverar en omfördelning inom ramen för 2022 års utdelning.

Vidare lyfter Åke och Leif Thor frågan om insatshandeln, och om det finns ett syfte att gynna medlemmar med redan god ekonomi. Svaret är att alla medlemmar inom Södra är lika viktiga. Handeln med insatser skapar möjligheter för medlemmar att både öka och minska sitt insatskapital beroende av i vilket stadie man är som skogsägare och vilka behov som föreligger.

Det är så vi inom styrelsen har resonerat och slutligen landat med det förslag som Södras medlemmar via sina ombud därefter ska ta ställning till under föreningsstämman.

 

Magnus Hall

Södras ordförande

 

Läs mer: 

Delar Södra ut 50 procent av vinsten till medlemmarna?

Helheten viktig när Södra sätter priser

 Södra hade kunnat dubbla priset till medlemmarna