Replik: Helheten viktig när Södra sätter priser

I debattartikeln skriver Sune Håkansson att dramatiskt höjda timmerpriser från Södra är en självklar del i detta. Ett välvilligt förslag och tanke, men som bortser från Södras prissättning och vinstdelning, skriver Henrik Andersson, medlemschef på Södra i en replik. 

Södramodellen innebär ett marknadsmässigt pris för virket, och att alla värden som skapas tillhör Södras 52 000 medlemmar. Antingen via vinstdelning eller genom att man är ägare av en förening med växande industri, skriver Södras medlemschef Henrik Andersson i en replik. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik till debattinlägget: "Södra hade kunnat dubbla priset till medlemmarna"

Vi har under de senaste åren sett ett på många sätt exceptionellt marknadsläge. Det är bra för svenskt familjeskogsbruk att debattera den snabba utvecklingen och hur den bäst kommer varje enskild skogsägare till del, däribland genom Sune Håkanssons publicering i Land Skogsbruk. I debattartikeln skriver Sune Håkansson att dramatiskt höjda timmerpriser från Södra är en självklar del i detta. Ett välvilligt förslag och tanke, men som bortser från såväl Södras prissättning och vinstdelning via Södramodellen som våra demokratiskt beslutade principer. Det skulle i stället kunna innebära stora risker för både föreningen och de enskilda medlemmarna.

Södras uppdrag är att förädla och förnya värdena på medlemmarnas skogsgårdar, där grunden för allt vi gör är att stärka den långsiktiga lönsamheten. Basen för detta är Södramodellen. Den innebär att vi inte bara betalar ett marknadsmässigt pris för virket, utan också att alla värden som skapas tillhör Södras 52 000 medlemmar. Antingen via vinstdelning eller genom att man är ägare av en förening med växande industri.

Hälften av vinsten från industrin går till investeringar och utveckling för att hålla Södra finansiellt starkt och skapa fortsatt tillväxt. En välinvesterad och konkurrenskraftig industri är en viktig förutsättning för en trygg avkastning för skogsråvaran. Men den kooperativa ägarformen innebär samtidigt att medlemmarna, förutom det skogsgården ger, får del av vinsten. Sett över en konjunkturcykel är Södras 52 000 medlemmar med och delar på hälften av vinsten i industrin.

I dessa tider är våra virkespriser ett viktigt styrmedel för att optimera våra industrier och på så sätt också maximera vinstdelningen till Södras medlemmar.

En grundläggande princip är likaprisprincipen – vi betalar lika pris för lika prestation. Vår prissättning är också transparent, med öppna virkesprislistor. En annan viktig princip är att vi tillämpar marknadspris när vi köper virke. Vi har hela tiden diskussioner om vad marknadsmässiga priser är vid olika tillfällen. Vår utgångspunkt är att det är priset som marknaden ger för att styra flödet, som balanserar utbudet mot efterfrågan. Med ett för lågt pris skulle vi riskera både Södras produktion och medlemmarnas lönsamhet på kort sikt, samtidigt som ett för högt pris skulle kunna leda till för stora lager och ekonomiska risker för föreningen. Med marknadsmässiga priser uppnår vi balans i lagret och kan få jämnhet i flödet över tid, vilket i sin tur maximerar Södras vinster och därefter den årliga utdelningen till våra medlemmar.

Vi ska hela tiden verka för att skapa mer värde för och på Södras medlemmarnas skogsgårdar. Vi är en demokratisk organisation, där alla medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens utveckling framåt. Vi lägger mycket tid på att ha dialog med våra medlemmar och arbetar mycket med kontinuerliga omvärldsanalyser, följer, driver och deltar mycket aktivt i näringspolitiken. Om vi vid varje tillfälle bedömer läget rätt eller tar rätt beslut ska kanske andra avgöra, vilket egentligen bara kan göras i efterhand. Men en sak är alldeles säker: Helheten och de långsiktiga värdena för skogsgården står alltid i centrum.

Henrik Andersson
Medlemschef Södra

Ett löjets skimmer över aktörerna i SVTs Slaget om skogen

Avverkningen i skogen måste öka