Nygallrad granskog ger mina bästa kantarellställen

Öppet brev till Aftonbladets ledarskribent Fanny Jönsson: Jag måste fråga dig: var köper du dina kantareller? Mina bästa kantarellställen finns i nygallrad granskog. Det skriver skogsägaren Amalia Mattsson. 

Fanny, du behöver inte delge mig var du köper dina kantareller, men jag skulle uppskatta om du pratade med några av oss drygt 300 000 enskilda skogsägare innan du fäller tvärsäkra kommentarer om modernt skogsbruk igen. Det skriver skogsägaren Amalia Mattsson i ett öppet brev till Aftonbladets ledarskribent Fanny Jönsson. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Öppet brev till Aftonbladets ledarskribent Fanny Jönsson.


Hej Fanny.
Jag läste en ledare från den 18/8 2023 i Aftonbladet Passa på, snart är kantarellerna slut,  där du skriver att kantarellerna håller på att ta slut i skogen, på grund av modernt skogsbruk och kalhyggen. Jag måste fråga dig: var köper du dina kantareller?
Mina bästa kantarellställen finns i nygallrad granskog, gärna i hjulspåren från en skogsmaskin. Över huvud taget är kantarellen en vanligt förekommande svamp som trivs både i löv- och barrskog. Jag har svårt att se varför modernt skogsbruk skulle vara ett hot mot svenskarnas kantarellställen. 


Du skriver att många svampar hotas av kalhyggen. Ja, säkert en del. En av mina bästa svampskogar, om man ser till antalet olika arter, återfinns dock i en femton år gammal, ganska nyplanterad således, granskog med inslag av björk och sälg. Jag är inte ensam om denna iakttagelse; faktum är att flera rödlistade svamparter återfinns i planterad skog. 


Du skriver att allemansrätten är hotad av Tidöpartierna. När jag tänker allemansrätt, tänker jag tillgänglighet. Är det vad du menar? Det är de brukade skogarna som är mest tillgängliga.  Det finns många naturreservat i min närhet, i Norrtälje kommun med omnejd, som inte alls är tillgängliga och där länsstyrelsen avråder från vistelse på grund av risken för nedfallande träd. 

Detta till följd av att man inte försöker hejda granbarkborreutbrott och inte flyttar undan fallna träd så att det går att ta sig fram i skogen. Dessa naturreservat liknar mest av allt en krigszon. Det finns ingen tillgänglighet i dessa skogar som ju trots allt förvaltas av det offentliga. 
Jag uppfattar det också som att du oroas av att anslagen för miljövård och till naturreservat har sänkts av nuvarande regering. Även här tycker jag att länsstyrelsens hantering av ovan nämnda naturreservat med kraftiga utbrott av granbarkborre, visar att det offentliga inte alls behöver vara en garant för att värdefull natur skyddas. 


Fanny, du behöver inte delge mig var du köper dina kantareller, men jag skulle uppskatta om du pratade med några av oss drygt 300 000 enskilda skogsägare innan du fäller tvärsäkra kommentarer om modernt skogsbruk igen. Jag skulle uppskatta om du inte satte all din tilltro till staten när det gäller att förvalta miljövärden. Jag ska också avsluta med att ge dig ett tips på var du hittar de godaste hallonen: gå ut på ett kalhygge och leta! Sötare och godare bär, helt gratis och utan ansträngningen att behöva odla dem själv, finns inte. Men respektera allemansrätten – inte störa, inte förstöra – trampa inte ner några plantor i växande skog! 
 

Amalia Mattsson

Skogsägare

Läs mer: 

Successionen i skogen

Ska skogsägaren leva på luft?