Skogen är en oändlig resurs – precis som solen och vinden

Skogarna kan ses som stora solfångarytor som skapar energilager. Varje år producerar de svenska skogsträden mer energi än Sveriges hela energianvändning, skriver Kjell Andersson, Svebio.
 

Varje år producerar de svenska skogsträden mer energi än Sveriges hela energianvändning. Vad vi gör genom skogsbruk är att skörda en del av denna energi och använda den som produkter. Alla avverkningsrester och biprodukter vid sågar och massabruk kan också tas också tillvara som bränslen, skriver Kjell Andersson Svebio. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den 21 oktober skrev två EU-parlamentariker från Miljöpartiet på Aftonbladets debattsida följande: ”Biomassa från skogen är inte en oändlig resurs. Det tar uppemot 80 år för ett träd att växa sig fullvuxet - men ett ekosystem eller de arter som levt i skogen kan vara borta för alltid om det huggs ned.” De föreslog att vi bör minska uttaget av biobränsle från skogen istället för att öka det.


Tvärtemot vad miljöpartisterna skriver påstår jag att skogen är en oändlig resurs, och lika oändlig och förnybar som sol-, vind- och vattenkraft.
Det har funnits skog i alla tider, långt innan människan dök upp på jorden, och det kommer att finnas skog under oändlig framtid. Varje år har det bildats ny biomassa genom fotosyntesen, i grunden solenergi som omvandlats till kemiskt bunden energi i växterna. En stor del av dessa kolhydrater är cellulosa som lagras i veden i trädens stammar. 


Skogarna kan ses som stora solfångarytor som skapar energilager. Varje år producerar de svenska skogsträden mer energi än Sveriges hela energianvändning. Vad vi gör genom skogsbruk är att skörda en del av denna energi och använda den som produkter. När produkterna är uttjänta och inte kan recirkuleras kan avfallet och resterna användas som energi. Alla avverkningsrester och biprodukter vid sågar och massabruk kan också tas också tillvara som bränslen. 


Men inte bara restprodukterna och avfallet är oändliga resurser. Vi kan också odla träd och andra växter för bioenergi. Det kan vi göra i oändlighet i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Vi kan öka avkastningen i befintliga odlingar och anlägga ny odling, till exempel genom att plantera ny skog på mark som tidigare avskogats, eller genom att utnyttja de jordbruksresurser som idag inte används inom EU. 


Skogen kommer framöver att fånga in minst lika mycket energi varje år. Hittills under 1900-talet och början av 2000-talet har den svenska skogen ökat sin produktion av biomassa och bundit mer och mer koldioxid. Den trenden kan säkert fortsätta ett tag till. Både klimatförändring och olika typer av skogsvårdsåtgärder talar för det. 
 

Biobränslen är alltså till sin karaktär helt olika mot fossila bränslen. De nyskapas hela tiden – i oändlig tid - med solens hjälp och är en del av det naturliga kolkretsloppet. Fossila bränslen är däremot ändliga. När de förbränns är de förbrukade och kan inte återbildas i nutid. Kol förs från geosfären till atmosfären och bidrar till klimatförändringen. 


Miljörörelsen gör ett stort misstag när man sprider påståenden om att biobränslen är ändliga och att förbränning av biobränslen kan jämställas med förbränning av fossila bränslen. 
Att skogsbruk och biobränslen är oändliga resurser betyder inte att vi kan använda oändliga mängder, åtminstone inte i kort perspektiv. Vi måste bedöma vad som kan tas ut på ett hållbart sätt. Det är därför EU har formulerat hållbarhetskriterier, som alla användare av biobränslen måste följa. 
Men det går att öka användningen av biobränslen mycket kraftigt, även i närtid. Det gäller både i Sverige, i Europa och globalt. Det visar alla tillgängliga potentialberäkningar. 


Kjell Andersson, Svebio.

 

Läs mer: 

"Fler skyddade skogar hjälper inte klimatet"

Inga tecken på färre konflikter i skogsbruket