Skogen gör störst klimatnytta om den får växa

Klokt hanterad är skogen Sveriges största tillgång i klimatomställningen. Men politiska beslut riskerar att försämra möjligheten, skriver Knut Persson. 

Det är en kortsiktig effekt och man förlorar skogens möjlighet att ersätta fossila produkter, skriver Land Skogsbruks ledarskribent Knut Persson. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Klokt hanterad är skogen Sveriges största tillgång i klimatomställningen. Men politiska beslut riskerar att försämra möjligheten.
Det är egentligen märkligt hur skogen i det tysta under lång tid vägt upp alla andra utsläpp av koldioxid som vi haft i Sverige. Det är fram för allt frukten av att skogen sköts allt bättre och därmed gett ett allt större virkesförråd.
Nu ser det tyvärr ut som att den effekten är på väg att minska eftersom tillväxten i skogen inte ökar mer, de senaste åren har det tvärtom varit en tendens till minskad tillväxt. Torkan 2018 och de stora angreppen av granbarkborre de senaste åren är en viktig del av förklaringen.


Men det betyder inte att klimatnyttan försvunnit, även om vi skulle hamna i situationen att virkesförrådet inte ökar har skogen en nyckelroll i klimatarbetet. Trävaror som används i byggnader binder kol under lång tid, kanske flera hundra år. Skogsprodukter kan också ersätta en mängd material som förbrukat fossila bränslen när de producerats. Även pappersprodukter som används direkt är som sämst neutrala ur klimatsynpunkt.


Skogen cirkulerar det kol som finns i atmosfären och har till skillnad mot fossila bränslen aldrig tillfört kol. Men det är viktigt att använda skogen så klokt som möjligt. Om man vill ha en enkel tumregel kan det vara att ju mera skogen växer ju mer nytta kan den göra.


När den nya regeringen aviserade att man vill minska inblandningen av biobränsle i bensin och diesel är den direkta följden att utsläppen av koldioxid ökar. Men man tog också ett steg mot att använda skogen mindre klokt. Flera företag är i startgroparna för att göra stora investeringar i fabriker som gör biobränsle av skogsrester, nu är det osäkert hur det blir.
 

Antagligen ännu allvarligare är att Sverige måste acceptera att EU får ett större inflytande på den svenska skogspolitiken. EU är bra på många sätt, men man verkar aldrig riktigt ha förstått hur skogsbruket fungerar. Man ser minskad avverkning som ett sätt att minska koldioxidutsläppen. När vi inte minskar utsläppen från trafiken som planerat ökar trycket på minska avverkningen.


Det är en kortsiktig effekt och man förlorar skogens möjlighet att ersätta fossila produkter. Den svenska regeringen kommer säkert att försöka hålla emot, men det är långt ifrån säkert att man helt kommer att kunna freda det svenska skogsbruket. Förhandlingssitsen försvagas av att inte ens miljöministern verkar tro att det går att nå miljömålen 2030.


Skogen gör störst klimatnytta om den får växa och binda koldioxid. Gammal skog växer allt mindre och binder därmed mindre koldioxid. 

Läs mer: 

Regeringen behöver klargöra skogsbrukets ställning

Första skogsfrågorna handlar om EU-politik