Skogsbrukarna är inga klimatförnekare.

Det är viktigt att vi i ivern att undvika framtida misstag inte lanserar lösningar som får negativa resultat. Skogsbrukarna är inga klimatförnekare. Det skriver skogsägaren Holger Larsson i en replik. 

Visst har det skett misstag på vägen men de har rättats till, inte minst genom medverkan av engagerade naturvänner, men man kan älska till döds, skriver skogsägaren Holger Larsson i en replik. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

”Avstå avverkning för ökad kolsänka” skriver Kjell Prytz i skriver i ett debattinlägg. Han titulerar sig som docent i fysik och min respekt för vetenskap gör att jag tar det som en personlig uppmaning varför jag måste ta ställning.

Om kolsänkan minskat 30 procent inom vissa områden av EU kan det bero på för stort och ensidigt uttag av biobränsle då skogsindustrin där inte är så omfattande, det bör man råda bot för men det kan knappast ligga till grund för ställningstaganden i det svenska skogsbruket. Kolsänkan kan bara minskas genom överavverkning eller skador av olika slag. Omotiverade avsättningar kan få samma resultat på sikt. En helt annan sak är att inlagringsökningen minskar. Vi kan inte öka virkesförrådet hur länge som helst, avverkningsnivån kommer att stabiliseras och därmed den fortlöpande inlagringen av kol

”Världens naturskogar växer så det knakar” skriver han. Förra året kunde man hos SLU läsa ett sammandrag av en rapport från Skogsvårdsstyrelsen: ”Större klimatnytta i de delar av norra barrskogsbältet där skogen brukas.” Ändå kanske man på kort sikt kan öka inlagringen genom att avstå avverkning men skogen har även andra uppgifter.

Om den 80-åriga skogen skriver han: ”Skogen har då betat av sin kolskuld”. Den har nog gjort mer än så. Den har gett sysselsättning vid anläggning röjning och gallring och gett råvaror vid en eller flera gallringar samt en betydande netto inlagring av kol. Om den får stå kvar avstår vi utöver virkesvärdet från möjligheten till långvarig inlagring av detta kol och till biprodukter som kan ersätta fossila råvaror. Därutöver undanhåller man råvaror för förädlingsindustrin som skulle göra allt för att skaffa råvaror andra vägar.

Det är svårt att frammana någon entusiasm för förslaget. Nationalekonomiskt verkar det mer som ett hugskott. Det är viktigt att inte tappa helheten när man söker lösningar. Skogsbruket är en långsiktig hantering och visst har det skett misstag på vägen men de har rättats till, inte minst genom medverkan av engagerade naturvänner, men man kan älska till döds. 

Det är viktigt att vi i ivern att undvika framtida misstag inte lanserar lösningar som får negativa resultat. Skogsbrukarna är inga klimatförnekare. Trakthygget är inget kalhygge med den naturvårdshänsyn de flesta skogsägare numera tillämpar. Många prövar nya grepp och utvecklingen står inte stilla. Naturvännerna ska vara nöjda med de lösningar de faktiskt varit med om att nå. 

Skogsbruket är och har varit viktigt för klimatet.

Holger Larsson

Skogsägare

Läs mer: 

Kolsänka kan löna sig

Är hyggesfritt skogsbruk svaret på alla frågor?

Även naturvården gynnas av brukande