"Varför statliga pengar till skogsindustrin?"

Det som får mig att se rött är hur ett antal av landets större skogsbolag kan fortsätta att bakvägen ta ett stöd riktat till landsbygdens småföretag i en tid av kris. Det skriver Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna.

Även under en högkonjunktur är skogsentreprenad en lågmarginalbransch men på vart och vartannat håll ser vi nu knallröda siffror, skriver Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna. FOTO: FREDRIK ISAKSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Idag presenterade regeringen sin budget – och en del pekar åt en förlängd stödperiod av det statliga akutstödet till jord och skog. En bra nyhet förstås. I alla fall för de större skogsindustrier som inte skäms för att fylla kistan på AB Sveriges bekostnad. 
Det som i denna stund får mig att se rött är hur ett antal av landets större skogsbolag kan fortsätta att bakvägen tillskansa sig ett stöd riktat till landsbygdens småföretag i en tid av kris. 
Det kan vara värt att påminna om att kostnaden att driva en avverkningsgrupp i skogen ökat med 350 kronor per timme – alltså nästan en miljon kronor på ett år! Siffrorna baserade på uppgifter från SCB bekräftas av en färsk undersökning av SLU som visar det vi redan visste: att omsättningen fortsätter att ligga på rekordnivåer medan resultatet sjunker. Detta trots att staten under sommaren införde en ökad koldioxid- och energiskatteåterbäring till entreprenörerna. 
Även under en högkonjunktur är skogsentreprenad en lågmarginalbransch men på vart och vartannat håll ser vi nu knallröda siffror. I början av nästa år väntar dessutom en av de tuffaste löneförhandlingarna i mannaminne. Mig veterligen har ingen entreprenör klarat att ens i närheten få tillbaka full kostnadstäckning på sina ökade utgifter från sin kund. Sanningen är snarare att många entreprenörer idag går back så fort de startar maskinen. 
Väljer man att försöka se något positivt i denna svåra tid, så handlar det väl om att samarbete och lojalitet mellan entreprenör och kund nu prövas på riktigt. Skogsentreprenörerna samlar landets entreprenörer i skogen, och uppenbart nu är att många av våra medlemmar börjar få nog av oseriösa kunder som inte värdesätter att långsiktiga samarbeten med skickliga ekonomiskt stabila entreprenörer. 
För oss som branschorganisation är det lätt att komma med råd: Dåliga avtal som inte går ihop ska omförhandlas redan imorgon, och är kunden kallsinnig – byt kund så fort det går och säkra ett fullt indexreglerat avtal, med näringens branschöverenskomna villkor i botten.  
På väg in i än tuffare tider går det svenska skogsbruket mot ännu ett rekordår. Skillnaden framåt är att vinnarna blir de som värnar om sina entreprenörer genom att acceptera sunda villkor. Det enklaste sättet att framtidssäkra sin verksamhet torde vara att godta att de statliga stödåtgärderna hamnar i entreprenörernas fickor. Annars finns det snart inga avverkningsentreprenörer kvar!


Kolbjörn Kindströmer
Ordförande i Skogsentreprenörerna
 

Regeringen behöver klargöra skogsbrukets ställning 

Risk att EU förbjuder lån till skogsägare