"Risk att EU förbjuder lån till skogsägare"

De nya reglerna som nu förhandlas fram inom EU riskerar nämligen i praktiken att sätta stopp för banker att ge lån till skogsägande, skriver Per Lindblad
, vd, och Martin Kihlberg
, hållbarhets­chef och chefs­jurist, på Lands­hypotek Bank.

Regelverket som nu förhandlas inom EU kan få dramatiska konsekvenser för Sverige som skogsnation och våra 300 000 familjeskogsbrukare, menar företrädare för Landshypotek Bank. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Inom EU förhandlas om en ny avskogningsförordning. Avskogning beror på förändrad användning av skogsmark globalt, inte ett kontinuerligt brukande av skog. Därför borde inte de stora konsekvenserna av de nya reglerna slå mot skogsbruket – och särskilt inte svenskt skogsbruk. Men regelverket som nu förhandlas inom EU kan få dramatiska konsekvenser för Sverige som skogsnation och våra 300 000 familjeskogsbrukare.
De nya reglerna riskerar nämligen i praktiken att sätta stopp för banker att ge lån till skogsägande.
• Bankerna, och därmed bankkunderna, kommer krävas på en omfattande informationsinhämtning. Utifrån informationen ska banken göra en riskbedömning om ett specifikt skogsbruk uppfyller de väldigt otydliga och vaga kraven. Informationsbördan, för information som kanske inte ens går att få fram, landar hos de flera hundratusentals svenska privata skogsägarna.
• Om banken inte kan säkerställa att det inte finns mer än en försumbar risk att kunden inte skulle efterleva kraven i förordningen får banken inte låna ut pengar.
Regelverket gäller alla som tagit lån till skog. Enligt förslaget har bankerna tolv månader på sig att inhämta all information och därefter utföra riskbedömningarna även för nuvarande kunder. För en bank med tusentals familjeskogsbrukare som kunder är det en omöjlighet.
Aldrig under Landshypoteks snart 190-åriga historia har det svenska skogsbruket varit under en sådan press och mötts av så bristande politisk förståelse som det nu gör från EU. 
Förhandlingarna pågår nu. Det är viktigt att de svenska företrädarna arbetar tydligt och hårt för att regelverket ska bli så bra som möjligt för att minska den globala avskogningen, men samtidigt inte sätta käppar i hjulet för det svenska skogsbruket.
Vi behöver ett starkt skogsbruk där privatägande skogsbrukare får chans att bidra till ekonomin och den gröna omställningen, inte motarbetas.


Per Lindblad
, vd Lands­hypotek Bank
, 
Martin Kihlberg
hållbarhets­chef och chefs­jurist, Lands­hypotek Bank.

Läs mer: Första skogsfrågorna handlar om EU-politik

Vi agerade för att gynna det svenska skogsbruket