Lantmännen klubbade rekordutdelning

Potentialen för havre och siktet på nya tillväxtmarknader var ett par framtidsspår som lyftes fram under Lantmännens föreningsstämma Stockholm på onsdagen. Den avlöpte utan dramatik, alla beslut gick styrelsens väg.

Agronom Per Wijkander med lantbruk i Upplands-Bro och civilekonom Johan Bygge med lång erfarenhet av internationellt företagande valdes in i Lantmännens styrelse under föreningsstämman i Stockholm.
Agronom Per Wijkander med lantbruk i Upplands-Bro och civilekonom Johan Bygge med lång erfarenhet av internationellt företagande valdes in i Lantmännens styrelse under föreningsstämman i Stockholm. FOTO: JOHAN SEDENIUS

En för medlemmarna central fråga är den om utdelning, i synnerhet efter den likviditetsbrist som uppstod på många gårdar i spåren av sommaren 2018.

Stämman slog fast en utdelning om totalt 619 miljoner kronor, vilket är den högsta ordinarie utdelningen i kooperativets historia. Punkten om utdelning justerades därefter direkt på plats för att göra det möjligt att betala ut pengarna till lantbrukarna den 14 maj.

Jämför med Danmark

Enligt en jämförelse med de danska kooperativen DLG och Danish Agro som Lantmännen har gjort är utdelningen till svenska gårdar väsentligt högre. De drygt 600 miljoner kronor som betalas ut av Lantmännen efter 2018 motsvaras hos DLG av en utdelning om 125 miljoner kronor och hos Danish Agro av cirka 60 miljoner kronor.

– Sammanställningen visar att Lantmännen verkligen lever upp till kravet att skapa mervärden och att de förs över till medlemmarna, sade Lantmännens ordförande Per Lindahl till Land Lantbruk under en stämmopaus.

Han pekade på ett par förklaringar till att den blågula utbetalningen ligger på en högre nivå än i Danmark.

– Jag tror att vi har en tydligare bild av att det verkligen är vårt uppdrag att dela ut pengarna till medlemmarna. Vi har också en starkare lönsamhet i Lantmännen som ger möjlighet till större utdelningar. Lantmännen är ett expansivt företag, men vi är kanske expansiva på ett mer strategiskt sätt än de danska företagen även DLG har börjat växla över till att fokusera på ett antal kärnaffärer.

Stark position på havre

Vd Per Olof Nyman framhöll i sitt anförande de möjligheter som finns värdekedjan för spannmål. Han nämnde särskilt havre och Lantmännens förvärv under våren av en havrekvarn i östgötska Kimstad med en kapacitet på 55 000 ton.

– Hela kedjan med havre är intressant för oss. Vi har en mycket stark position och med Kimstad får vi fantastiska möjligheter, sade Per Olof Nyman och tillade att havrekapaciteten i koncernen uppgår till cirka 120 000 ton vilket gör Lantmännen störst i Norden.

Han förklarade vidare att Lantmännen successivt kommer att stärka fokus på norra Europa och över tid avser att öka exponeringen mot de snabbväxande ekonomierna i Afrika och Asien. Den geografiska basen för strategin Jord till bord 2030 är Östersjöområdet.

LÄS MER: Lantmännen fortsätter att investera i HK Scan

LÄS MER: Lantmännen köper havrekvarn

FAKTA: Motioner och styrelse

– Per Lindahl, Johan Matsson, Gunilla Ashcan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr valdes om för ytterligare två år i Lantmännens styrelse. Till nya styrelseledamöter valdes Per Wijkander, ett år, samt Johan Bygge, två år.

– Sammanlagt nio motioner hade lämnats in till årets föreningsstämma. I samtliga fall beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Att ta fram förslag till kriterier för en Silvergrodd, i linje med LRFS Silvernål, var ett av besluten. Ett annat var att på olika sätt öka förståelsen för det uppdrag som vilar på Lantmännens spannmålsenhet.