Ljusning för HK Scan

Köttkoncernen HK Scan förbättrade både omsättning och resultat under tredje kvartalet, men går alltjämt med förlust, enligt delårsrapporten som presenterades på onsdagen.

Tero Hemmilä, ny vd för HK Scan
Tero Hemmilä, ny vd för HK Scan FOTO: HK SCAN

Under juli-september ökade nettoomsättningen med 5,6 procent till 439,4 miljoner euro (416,2) Rörelseresultatet uppgick till 4,4 miljoner euro (-9,8).

Utvecklingen från årsskiftet är en ökning av nettoomsättningen med 1,6 procent till 1 280,6 miljoner euro (1 260,7). Rörelseresultatet var -16,7 miljoner euro (-44,8).

På rätt väg

"Under januari-september har vi förbättrat rörelseresultat med över 36 miljoner euro jämfört med motsvarande period förra året. Vi är på rätt väg och förbättrar våra ekonomiska resultat som planerat. Rörelseresultatet är uppenbarligen inte på en tillfredsställande nivå ännu, men hela vår personal har gjort ett utmärkt jobb med att förbättra våra ekonomiska resultat, säger HK Scans VD, Tero Hemmilä, i sin kommentar till rapporten.

Han pekar på att förbättringen under tredje kvartalet främst beror på en positiv utveckling för kycklingverksamheten i Finland med stärkt produktivitet och leveransförmåga hos anläggningen i Rauma. Effektivitetsåtgärder inom alla marknadsområden bidrog också till en förbättring av resultatet.

Ökad vinst i Sverige

I redovisningen av HK Scans utveckling land för land framgår att bolagets nettoomsättning på den svenska marknaden uppgick till 478,6 miljoner euro under årets tre första kvartal (500,1). Rörelseresultatet förbättrades till 5,6 miljoner euro (3,7). I Baltikum ökade vinsten till 3,5 miljoner euro (0,2).

Resultatet för koncernen som helhet dras ned av negativa resultat på andra marknader. I Finland blev det en förlust med 4,3 miljoner euro till och med september (-33,6). Även i Danmark uppgick förlusten till 4,3 miljoner euro (-3,4).

Ökad export till Kina

HK Scan och Tero Hemmilä förutspår att Kina, som är hårt drabbat av afrikansk svinpest, kommer att ha fortsatt stor efterfrågan på griskött. Bolagets export från Finland till Kina har enligt delårsrapporten ökat i linje med förväntningarna.

Vad gäller marknaderna i Finland och Sverige konstateras att ökad konsumtion av kyckling har kompenserat för minskad konsumtion av rött kött. HK Scans bedömning är att efterfrågan på kyckling fortsätter att öka under de kommande åren.

LÄS MER: Scan satsar på klimatneutrala uppfödare