LRF: ”Krisstödet inte perfekt men bra nog”

Det senaste stödpaketet till lantbruket är inte perfekt, det är inte 100 procent rättvist. Men återbetalning av dieselskatt för förbrukat bränsle är enklast och mest praktiskt konstaterar LRF.

När Jordbruksverkets förslag blev känt riktades kritik internt inom LRF mot att växtodlarna hamnat i skymundan av djuruppfödarna när regeringens stöd utbetalas.
När Jordbruksverkets förslag blev känt riktades kritik internt inom LRF mot att växtodlarna hamnat i skymundan av djuruppfödarna när regeringens stöd utbetalas. FOTO: HANS DAHLGREN

I går kom Jordbruksverkets förslag till hur del två av krisstödet ska fördelas bland landets lantbrukare. Myndigheten ger två alternativ för regeringen att ta ställning till, men förordar det ena – att stödet baseras på dieselförbrukningen under 2018.

Intern kritik mot åtsidosatta växtodlare

När Jordbruksverkets förslag blev känt riktades kritik internt inom LRF mot att växtodlarna hamnat i skymundan av djuruppfödarna när regeringens stöd utbetalas. Kritik har också riktats mot att det i förslaget bara är diesel som nämns, inte fossila bränslen.

– Förslaget är bra nog, jag accepterar det. Det här är pengar som kommer lantbruket till del. Däremot kommer vi i det fortsatta arbetet att trycka på hos regeringen för att även de som kört på fossilfritt ska ha möjlighet att göra en stödansökan. Vi är ju angelägna om att lantbruket ska gå över till fossilfria bränslen, säger Carl-David Trozell, ordförande i LRF Växtodling.

LÄS MER: Varannan djurbonde har inte sökt krisstöd

LRF remissinstans

LRF har under arbetet med krisstödet varit en remissinstans och vid ett stort antal tillfällen har man träffat både regeringen och Jordbruksverket för att övertyga om att ett statligt stöd till det drabbade lantbruket snabbt skulle komma till stånd.

Förutom att ett stöd baserat på dieselförbrukningen blir enklast har det också enligt LRF fördelen att det inte står i strid med statsstödsreglerna och hamnar heller inte inom de minimireglerna, och ger därför chans till en snabb utbetalning inom Skatteverkets utarbetade rutiner.

LÄS MER: Jordbruksverket: Basera krisstödet på dieselförbrukning