Manar till noggrann rekrytering av djurskyddsinspektörer

Det blir allt färre sökande när länsstyrelserna söker djurskyddsinspektörer. Samtidigt kommer nu ett ökat anslag avsett för fler kontroller. – Vi uppmanar länsstyrelserna att vara noga vid rekryteringen, säger Johan Dalén, verksamhetsledare på Svensk Mink.

Johan Dalén, vd på Svensk Mink, märker hur den så kallade djurrättsrörelsen försöker tränga in i länsstyrelsernas kontrollverksamhet – något han påtalade för Karin Lundborg, enhetschef för djurskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Johan Dalén, vd på Svensk Mink, märker hur den så kallade djurrättsrörelsen försöker tränga in i länsstyrelsernas kontrollverksamhet – något han påtalade för Karin Lundborg, enhetschef för djurskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland. FOTO: GÖRAN BERGLUND

LRF Västra Götalands möte i onsdags på Wrågården kretsade kring djurskyddskontroller och militanta aktivister – två företeelser som i värsta fall riskerar att mötas.

Johan Dalén, vd på Svensk Mink, märker hur den så kallade djurrättsrörelsen försöker tränga in i länsstyrelsernas kontrollverksamhet – något han påtalade för Karin Lundborg, enhetschef för djurskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Johan Dalén, vd på Svensk Mink, märker hur den så kallade djurrättsrörelsen försöker tränga in i länsstyrelsernas kontrollverksamhet – något han påtalade för Karin Lundborg, enhetschef för djurskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Johan Dalén på Svensk Mink vittnade om hur det blir allt vanligare att studenter från den så kallade djurrättsrörelsen försöker ta sig in på utbildningar till veterinär eller till djurskyddshandläggare. Det är ett sätt att skaffa sig makt över lantbruket.

– Vid de besök vi har får vi en del frågor som är direkt hämtade från Djurens rätts hemsida, även om de allra flesta naturligtvis agerar neutralt och professionellt. Jag ser den tendensen.

”Måste vara medvetna om tendensen”

Han berättar att när Svensk Mink bjuder på lunch i samband med gårdsbesök begär normalt sett en tredjedel av studenterna om vegankost.

Är länsstyrelserna som arbetsgivare medvetna om detta?

– Det vet jag inte. Jag tror garanterat att de är noggranna vid sin rekrytering, men vill gärna skicka med att de måste vara medvetna om den tendens som finns, säger Johan Dalén.

Det finns flera exempel på länsstyrelser som åtminstone tidigare hade problem med handläggare som drevs av en egen agenda riktad mot lantbruket. Det hävdas att flera länsstyrelser åtminstone tidigare haft problem med handläggare som drivits av en egen agenda riktad mot lantbruk.

Läs mer: Svårt att ta död på vandringssägen om inspektör

”En sådan person skulle falla bort”

– Vi har inget lagstöd för att registrera åsikter. Sedan får dina åsikter självfallet inte påverka din professionella roll. Det är upp till mig som chef att göra en bra rekrytering och att borra i sådant under intervjusituationen. Min gissning är att en sådan person skulle falla bort, säger Karin Lundborg, enhetschef för djurskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Carl Jonson, vice ordförande i LRF Halland, har på senare tid engagerat sig för en utsatt minkuppfödare och på nära håll fått bevittna hur de militanta aktivisterna går till väga. Han menar att samhället bör agera mycket mer kraftfullt än vad som nu är fallet.
Carl Jonson, vice ordförande i LRF Halland, har på senare tid engagerat sig för en utsatt minkuppfödare och på nära håll fått bevittna hur de militanta aktivisterna går till väga. Han menar att samhället bör agera mycket mer kraftfullt än vad som nu är fallet. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Behov av djurskyddshandläggare kommer att öka framöver sedan regeringen anslagit mer pengar för utökade kontroller. Dessutom övertar länsstyrelserna från och med den 1 juni 2018 en del arbetsuppgifter som tidigare varit polisiära.

Att utöva tillsynslagen

Det handlar främst om att verkställa omhändertagandet av djur, utöva tillsynslagen rörande exempelvis koppeltvång och avlivning, ta emot anmälan om avlivade djur och ta emot underrättelser från jakträttsinnehavare.

Samtidigt är det färre sökanden när länsstyrelserna utlyser tjänsterna.

– Det är naturligtvis viktigt hur vi formulerar kraven i våra annonser, vilken kompetens vi kräver, vilken bakgrundserfarenhet vi vill att man ska ha och även vilka personliga egenskaper som vi tycker är viktiga, säger Karin Lundborg.

Ett 30-tal deltagare

En av diskussionerna på mötet, som hade lockat 30-talet deltagare, rörde förekomsten av anonyma anmälningar om bristande djurhållning. I Västra Götaland visar sig ungefär hälften av anmälningarna vara obefogade men det finns ingen tillgänglig statistik om hur stor andelen vad beträffar just de anonyma anmälningarna.

Johan Dalén från Svensk Mink manar politiker, polis och andra myndigheter till hårdare tag mot de djuraktivister som använder sig av terror, hot och våld. En allmän uppfattning på mötet var att LRF borde driva frågan mer än vad som sker i dag.
Johan Dalén från Svensk Mink manar politiker, polis och andra myndigheter till hårdare tag mot de djuraktivister som använder sig av terror, hot och våld. En allmän uppfattning på mötet var att LRF borde driva frågan mer än vad som sker i dag. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– Den som falsklarmar till räddningstjänst och polis eller polisanmäler någon utan grund gör sig skyldig till ett brott. Frågan är om så inte borde vara fallet även här, tycker Carl Jonson, vice ordförande i LRF Halland.

Höj rösten vid missnöje

Budskapet till lantbrukarna från länsstyrelsens representanter var att höra av sig så fort man inte är nöjd med bemötande eller hantering av ärenden.

– I Halland lämnar inspektören över rapport efter djurskyddskontroll på plats i samband med besöket. Det borde fler länsstyrelser klara av, tycker Stefan Brunander, regionstyrelseledamot i LRF Västra Götaland och moderator för mötet.

SE FILM: ”Djurrättsrörelsen försöker ta sig in på utbildningar”