Många har höstsått med gott resultat

Årets höstsådda arealer är 34 procent större än förra året och 14 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstskörden ökade ordentligt.
Höstskörden ökade ordentligt. FOTO: ISTOCK

Skördarna var magra i år till följd av den varma och heta sommaren. Men i gengäld kunde grödorna bärgas tidigt kunde vilket gav gott om tid att bereda marken för höstsådd. Många valde att utnyttja den möjligheten och 601 300 hektar spannmål och oljeväxter har såtts i höst, enligt statistik från SCB.

Det är bra på många sätt eftersom stora höstsådda arealer bidrar till att minska näringsförlusterna från åkermarken.

Stor skillnad mot i fjol

I hela landet ses kraftiga arealökningar. Skillnaden mot förra årets blöta höst då många tvingades avstå sådd, är påfallande. För att jämföra 2018:s höstsådd med 2017:s kan nämnas att ökningen i Hallands län var 64 procent, Örebro län 52 procent, Västra Götlands län 44 procent, Östergötlands län 32 procent och Skåne län 31 procent.

Går vi in på olika grödor ser vi att höstvete i år såtts på 418 600 hektar. Det är ungefär lika mycket som rekordåret 2016 och 37 procent mer än förra året.

80 procent mer höstråg

Höstsådd råg finns i år på 34 700 hektar vilket är nästan 80 procent mer än 2017 och den största arealen sedan 2008.

Arealerna med höstsått korn och rågvete är med sina 20 400 hektar jämförbara med 2016 och en ökning med 24 procent jämfört med förra året. Höstrågvetet som brer ut sig på 27 500 hektar motsvarar också på ett ungefär 2016 års arealer och är en ökning med 76 procent jämfört med förra året.

Positivt för ekologiskt

Även arealerna med höstraps och höstrybs är större än förra året.

Ekologiska odlingar har också en mycket positiv trend med en 60 procentig ökning sedan hösten 2017. 50 200 hektar täcker de ekologiska höstsådda grödorna. Ekohöstvete har såtts på 31 600 hektar, en ökning med 76 procent sedan i fjol. För ekologisk höstraps ses däremot en minskning med 21 procent sedan förra året med 5 900 hektar.

Risk för svampsjukdomar

Att hösten har varit varm har gjort att många av de höstsådda grödorna växt till sig och blivit kraftiga. En nackdel med det är att det ökar risken för angrepp av snömögel och andra svampsjukdomar. I västa fall kan det göra att grödorna tar så allvarlig skada under vintern att de måste harvas upp på våren. Grönskan på åkrarna har också inneburit att det på vissa håll rapporterats om viltskador av vildsvin och gäss.

LÄS MER: Höstsådden är igång på bred front

LÄS MER: "Frågan är om det går att tröska"