Mjölkproducenter vann efter lång process

Nu kan Eva och Roland Persson äntligen öka mjölkproduktionen. De vann i Mark- och Miljööverdomstolen som i domen riktar stark kritik mot den tidigare juridiska processen.

Roland och Eva Persson har sin gård på Österlen i Skåne. De har robotstall som de planerade att utöka 2014, men i stället hamnade de i en lång rättsprocess.
Roland och Eva Persson har sin gård på Österlen i Skåne. De har robotstall som de planerade att utöka 2014, men i stället hamnade de i en lång rättsprocess. FOTO: SKÅNEMEJERIER

Mer än fem år har de skånska mjölkproducenterna kämpat för att få bygga ut sin verksamhet. I dag har de 380 årskor och 310 mjölkande kor på gården mellan Tomelilla och Simrishamn.

– Vi satsade på robotproduktion och byggde nytt stall 2009 och det har gett väldigt fina resultat. Redan då tänkte vi på att vi skulle fortsätta utveckla och bygga till så allt var anpassat för utbyggnad, berättar Roland Persson.

Familjen står dessutom inför ett generationsbyte, vilket gjorde att de ganska snart ville öka verksamheten. 2014 tog de kontakt med länsstyrelsen för att söka tillstånd.

– Det tog tid att få allt klart och godkänt, men vi tog hjälp av Hushållningssällskapet.

Beslutet överklagades

Nu skulle utbyggnaden påbörjas, men då kom information från Mark- och miljödomstolen om att beslutet överklagats.

I väntan på svar om överklagan, fortsatte Roland och Eva Persson med de delar av utbyggnaden som de kunde. Bland annat påbörjades bygget av en 4 000 kubikmeters sattelitbrunn.

Efter en tid kom brev från Mark- och miljödomstolen, som tagit beslut i frågan utan vidare kontakt. Utbyggnadstillståndet hade dragits tillbaka, inte på grund av överklagan, utan med hänvisning till otillräcklig kapacitet för gödselhantering.

– De ansåg att vi saknade 500 kubik, men de hade inte ens kontaktat oss. Vi hade ju redan börjat bygga den nya sattelitbrunnen, så även om det varit vi som hade räknat fel från början så skulle vi ha mer än tillräcklig kapacitet.

Tog hjälp

De kontaktade Hushållningssällskapet och LRF, som reagerade starkt.

– LRF gick i taket. De sa att så här får det inte gå till och att de skulle hjälpa oss att överklaga. Vi blev jätteglada när vi fick veta att vi hade fått prövningstillstånd. Då visste vi att överdomstolen hade sett något som de inte blev nöjda med, att vi faktiskt hade rätt, berättar Roland Persson.

Processen har varit lång och tärande, fem år och fyra månader lång.

– Ibland har vi tänkt att det hade varit lättare att bygga ett kärnkraftverk.

När domen nu äntligen kom och Mark- och Miljödomstolens beslut ogiltigförklaras är glädjen och lättnaden stor.

– Vi är jätteglada. Det är inte bara vi som gynnas av den här domen. På något vis har man fått tron på rättssystemet tillbaka. Att det faktiskt finns någon som använder sunt förnuft.

– Vi har ju hunnit fundera över vad alternativet skulle vara om vi inte fick prövningstillstånd. Vad skulle vi ha gjort i framtiden med gården om vi inte får utveckla?

Kritiserar processen

Överdomstolen riktar i domen hård kritik mot Mark- och miljödomstolen för hur den tidigare processen har skötts. Beslutet vilade på felaktiga beräkningar och man borde ha låtit företagarna uttala sig kring den ansedda bristande kapaciteten innan man dömde.

Mark- och Miljööverdomstolen anser att ni borde ha kommunicerat med företagarna om att det enligt era beräkningar saknades kapacitet för gödselhanteringen, varför gjordes inte det?

– Vi har fått in en överklagan och det överklagandet har vi kommunicerat med Komstagården. Vi ansåg att vi med den kommuniceringen hade uppfyllt kravet på kommunikation. Det är ju inte så att vi har meddelat en dom utan att kommunicera.

Eftersom företagarna uppfyllde kraven på gödselhantering med marginal, så såg de nog inget skäl att komma in med vidare information. En fråga från er hade kunnat göra att man slapp en lång process. Vad säger ni om det?

– Här gjorde vi bedömningen att uppgifter om gödselhanteringen fanns tillgängliga och det är svårt att göra något åt det nu, säger Lars Svensson, domare, Mark- och Miljödomsstolen vid Växjö Tingsrätt.

Har tappat tid

Mycket har hänt sedan ansökan, det är inte bara att fortsätta där det tog stopp.

– Vi har ju tappat jättemycket tid, och det vi tänkte för fem år sedan gäller inte längre.

Parallellt ville paret utreda varför det nya tillståndet skilde sig så mycket från det de fått 2009.

– Det var många fler villkor för godkännandet den här gången. Det är ju samma miljöbalk men dubbla villkoren. Om vi ansöker en tredje gång, blir det ännu fler då?

Ökade villkor var fel

De valde att även överklaga de utökade villkoren och fick rätt även här.

– Att lantbrukare motarbetas så här är väldigt tungt, vi blir så tilltryckta. Det känns som att alla olika länsstyrelser har olika regler och som att det är ett lotteri om man får tillstånd eller inte.

Har du några tips till kollegor som är i liknande situation?

– Tror man på det själv och det verkar förnuftigt och viktigt, så ska man inte ge upp. Det har detta fallet visat. Även om vi tvivlat ibland och tänkt, "ska vi stoppa och inte utveckla gården?" så gav vi inte upp.

LÄS MER: "Det går ju att vinkla en bild jättesnett"

LÄS MER: Bonde fick rätt mot Jordbruksverket

LÄS MER: Markägare får 1,5 miljoner i ersättning