Moderaterna om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Moderaternas etta på listan Tomas Tobé.

Tomas Tobé, Moderaterna.
Tomas Tobé, Moderaterna. FOTO: RIKSDAGEN

Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

– Vi vill inte höja den svenska avgiften. Vi anser att kommissionens förslag om att sänka Caps budget med 5 procent är väl avvägd. Vi kan tänka oss en större sänkning av pengarna till strukturfonderna.

Vore det bra att slopa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

– Det är inte realistiskt att slopa den gemensamma jordbrukspolitiken. Men det vore positivt med mer av nationellt självbestämmande.

Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

– Primärt ska bonden få stöd för livsmedelsproduktion. Det handlar om att vara självförsörjande på livsmedel. Jordbruket har en roll för miljön, men det får inte tippa över till att leverera samhällsnytta.

Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

– Vi ska ha både ekologisk och konventionell produktion, men det är inte politikernas sak att reglera. Det som ska avgöra är konsumenternas efterfrågan.

Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

– Svenska bönder kan få betalt för sina mervärden genom att de ges chans att konkurrera på lika villkor. De EU-beslut som är tagna om förbättrad djurvälfärd ska följas av alla länder. De krav som ställs i Sverige ska inte vara strängare än de som ställs på lantbrukare i andra EU-länder.

Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

– Ja, men jag vill inte se ett förbud. Ibland kan växtskyddsmedel behövas.

* Moderaternas grupp i EU-parlamentet: EPP, Europeiska folkpartiet.

LÄS MER: C: ”Vore farligt att avskaffa EU:s jordbrukspolitik

LÄS MER: S: ”Höj målet för den ekologiska produktionen”

LÄS OCKSÅ: Land Lantbruk ställer partierna mot väggen: ”Ett ödesval för svenska lantbrukare”