Oatly: Konsumenterna vill ha växtbaserat

Växtbaserade livsmedel är framtiden för Sveriges bönder. Opinionsbildare likt Land Lantbruks politiske chefredaktör Lena Johansson borde välkomna den förändringen, anser Oatly.

Oatly:s VD Toni Petersson.
Oatly:s VD Toni Petersson. FOTO: OATLY

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Land Lantbruks politiske chefredaktör Lena Johansson skriver att man inte ska lägga sig i vad folk äter, och kritiserar bland annat SSU:s förslag om att vegetarisk mat bör bli norm på skolor, äldreboenden och sjukhus.

Problemet är att hon i sin kritik missar att det som gör att kött (och mjölk) anses vara en bärande del av vår kost också är en norm. Livsmedelsverkets kostundersökning visar att friska ungdomar och vuxna får i sig för lite grönsaker, frukt och fibrer samt att åtta av tio vuxna får i sig för mycket mättat fett, främst från animaliebaserade livsmedel.

Kött- och mjölknormen är en bidragande faktor till detta och skolmjölksstödet är ett konkret exempel på subvention som syftar till att konservera en sådan norm.

FN:s klimatpanel presenterade i augusti en rapport som betonar behovet av att ställa om livsmedelssystemet och vår kosthållning för att tackla det akuta läget vad gäller klimatförändringar. En omställning till mer växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel är nödvändig för att inte eskalera den globala uppvärmningen.

I Sverige svarar livsmedel för omkring en tredjedel av alla svenskars växthusgasutsläpp, varav kött och animaliebaserade mejeriprodukter i sin tur står för 75 procent. Det behövs därför tydliga klimatmål inom kommun och landsting.

Malmö stad har till exempel som mål att minska klimatavtrycket från maten med 40 procent till 2020. Jag ser det som problematiskt att Lena Johansson framställer det som ett problem att kommuner och landsting vill ta sitt ansvar för miljön och bidra till den nödvändiga omställningen.

Just nu pågår en utveckling där allt fler konsumenter efterfrågar växtbaserad mat och dryck. Enbart i Sverige handlar det om tvåsiffriga tillväxttal för växtbaserat i samtliga kategorier av livsmedel, en utveckling som saknar motstycke i stora delar av livsmedelsbranschen.

Det verkar alltså som att fler faktiskt vill äta växtbaserat. De offentliga köken bör underlätta skiftet och samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa och mindre påverkan på klimatet.

Det pågår ett paradigmskifte där växtbaserade livsmedel är den nya normen. Det här är framtiden, även för Sveriges bönder. Konsumenterna och samhällsutvecklingen i stort driver obönhörligen mot växtbaserat, och om inte Sveriges bönder hänger på riskerar de att hamna i en återvändsgränd.

Det kräver dels politiska incitament, men också att opinionsbildare likt Lena Johansson välkomnar förändringen.

Cecilia McAleavey,

Director Sustainable Eating & Public Affairs, Oatly

LÄS MER: Havrebönder kritiska till Oatlys utmanande kampanj: Klavertramp

LÄS MER: Oatlys nya kampanj "Spola mjölken" har nått Sverige