Ökad gåsjakt gynnar både stad och land

Centerpartiet i Stockholm vill öka jakten på gäss till gagn för både spannmålsodlande bönder och badande stadsbor.

För spannmålsodlande lantbrukare innebär gäss i hundratal eller tusental på åkermark att stora ekonomiska värden går till spillo. FOTO: ALLAN WALLBERG

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Europas populationer av vilda gäss fortsätter att öka i stor omfattning, till stor del som en följd av EUs jordbrukspolitik. I Sverige har bland annat grågäss och vitkindade gäss dragit nytta av det moderna jordbrukslandskapet och ökat markant – med en rad problem som följd.

För spannmålsodlande lantbrukare innebär gäss som uppträder i hundratal eller tusental i sina födosök på åkermark att stora ekonomiska värden går till spillo. I städerna förorenar de parker och försämrar vattenkvaliteten vid strandbaden. Dessutom hotar för stora gåspopulationer våra ekosystem på grund av för hårt betestryck i vissa sjöar. Och flygsäkerheten äventyras – kollisioner med gäss har redan orsakat flyghaverier.

Centerpartiet i Stockholm vill öka jakten på gäss för att minska de ökande populationerna. Vi vill att det införs en allmän jakttid på vitkindad gås i de delar av Sverige där arten är vanligt förekommande. Och att lagstiftningen underlättar för skyddsjakt på grågås, kanadagås och vitkindad gås när dessa arter utgör en sanitär olägenhet.

Sist men inte minst vill vi att Sveriges kommuner serverar mer viltkött i sina verksamheter. Viltkött är klimatsmart, näringsrikt och fritt från antibiotika och färgämnen. Genom att servera gåskött skulle statusen och efterfrågan för denna utmärkta råvara öka – med ökade incitament för jägarna att jaga gås. En sådan utveckling skulle i förlängningen gynna den biologiska mångfalden, vara en vinst för klimatet, lösa problem med förorenade stränder och inte minst ge större spannmålsskördar för lantbrukarna. Det senare skulle främja Sveriges självförsörjningsgrad och gynna möjligheten för konsumenter att välja en större andel närodlade råvaror.

I Stockholm har Centerpartiet stött på motstånd mot förslaget. Huvudstadens högst styrande politiker, finansborgarråd Karin Wanngård (S), tycker det låter äckligt att äta gåskött. Miljöförvaltningen, med ett miljöpartistiskt borgarråd, visar också anmärkningsvärt stora kunskapsbrister i frågor om både viltförvaltning och hantering av viltkött. Bland annat menar den att ”minst hälften” av köttet från en fälld gås måste kasseras på grund av skottskador och att den ordinarie jakttiden för gäss äger rum ”sent på hösten när det är lägre temperatur som är gynnsamt för köttet”.

Inget av detta är förstås sant. Den allmänna jakttiden i Sverige styrs i första hand av fåglarnas häckningsperiod och för grågås och kanadagås innebär det att jakten inleds redan den 11 augusti. Alltså när det fortfarande är sommar. Vilket inte hindrar jägare från att ta till vara på fällda fåglar i dag.

Att hälften av en fågel som är fälld på rätt sätt skulle behöva kasseras är inget annat än ett påhitt. Det är därför inte långsökt att dra slutsatsen att en jakt- och lantbruksfientlig agenda just nu praktiseras av den styrande majoriteten bestående av S, V och MP i Stockholms stad.

Centerpartiet däremot, ser till hela landets bästa. Genom att servera mer gås och annat viltkött i kommunala verksamheter som äldreboende och skolor runt om i Sverige kan vi både lösa problem och föra stad och landsbygd närmare varandra. Därför kommer vi driva frågan vidare på partiets nationella stämma i höst.

Jonas Naddebo
Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad och distriktsordförande

Sätt stopp för ohållbara viltskador

Borgström: ”Viltskador kostar bönderna miljarder”