Orimligt att uppfylla kraven utan ersättning

Det är orimligt att kräva att lantbrukarna ska uppfylla kraven för åtagandet utan någon ersättning. Därför avslutas åtagandena i förtid, skriver Jordbruksverket.

Eftersom Jordbruksverket inte kan erbjuda alternativ i den nya strategiska planen för vallodling och restaurering av betesmarker avsätts kvarvarande pengar i landsbygdsprogrammet. FOTO: MICHAEL ENGMAN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jordbruksverket vill besvara de två debattinlägg som gäller åtaganden inom landsbygdsprogrammet. Bakgrunden är att debattörerna lyft frågor angående åtaganden inom landsbygdsprogrammet som avslutats. (Avtal ska hållas och Jordbruksverkets agerande saknar lagstöd)

Bakgrunden till beslutet är att pengarna i landsbygdsprogrammet 2014 -2022 inte räcker för att finansiera återstoden av alla åtaganden under kommande år. Stöd får endast lämnas om det finns medel. Det framgår av 1 kapitlet 6 paragrafen förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Ersättningsnivåerna får justeras under ett pågående åtagande enligt 1 kapitlet 32 paragrafen tredje stycket i samma förordning. Eftersom det saknas medel måste ersättningen sättas ner till 0 kronor. När ersättningen sätts ner till 0 kronor gäller fortfarande åtagandet. Det innebär att stödmottagaren ska uppfylla alla villkor samt omfattas av kontroller.

Alternativet till att avsluta åtagande i förtid är att lantbrukaren ska följa kraven för åtagandet utan att få någon ersättning. Under det pågående åtagandet kan lantbrukaren inte heller få nytt stöd för samma åtagande från strategiska planen. Jordbruksverket anser att det är orimligt att kräva att lantbrukarna ska uppfylla kraven för åtagandet utan någon ersättning. Därför avslutas åtagandena i förtid. De stöd lantbrukarna redan fått kommer inte att krävas tillbaka om de har följt villkoren för stödet.

Vi går nu in i en ny programperiod vilket innebär nya ersättningar och nya regler. Den strategiska planen från 2023 innehåller motsvarigheter till de tidigare miljöersättningarna. I flertalet fall ger ersättningarna bättre förutsättningar för företag än de gamla åtagandena.

Eftersom vi inte kan erbjuda alternativ i den nya strategiska planen för vallodling och restaurering av betesmarker avsätts kvarvarande pengar i landsbygdsprogrammet för att hantera återstående del av dessa åtaganden. 

Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef Jordbruk- och analysavdelningen, Jordbruksverket
Mirja Hjers,  avdelningschef EU-stödsavdelningen, Jordbruksverket