Oschysta affärsmetoder i livsmedelskedjan ska stoppas

Ett nytt förslag om lagstiftning för att komma tillrätta med oschysta affärsmetoder i livsmedelskedjan välkomnas av LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Det krävs rimliga villkor för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel för att konsumenterna ska kunna erbjudas högkvalitativa och prisvärda produkter, säger LRF:s VD Anna-Karin Hatt.
Det krävs rimliga villkor för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel för att konsumenterna ska kunna erbjudas högkvalitativa och prisvärda produkter, säger LRF:s VD Anna-Karin Hatt. FOTO: RASMUS LUNDGREN

LRF:s medlemmar har länge irriterats på så kallade otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Sena betalningar, sena ändringar i beställningar och annan systematisk övervältring av risk och kostnader hör till det som mest förekommer.

Svensk variant av EU-direktiv

Inom EU har man också uppmärksammat att det är viktigt med schyssta villkor mellan de olika parterna i livsmedelskedjan från bonde till konsument. Ett tidigare EU-direktiv, som går ut på att stärka de svagare aktörerna - ofta små och medelstora företag inom primärproduktionen - har på uppdrag av regeringen utretts av Johan Hedelin, analyschef på Konkurrensverket.

Påföljderna ska vara kännbara

I ett gemensamt uttalande säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman att de ser fram emot att regeringens utredning utmynnar i ett förslag som kan träda i kraft så fort som möjligt.

– Utredningsförslaget kompletterar på ett bra sätt riksdagsbeslutet från 2017 om en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin syftar till att öka den svenska livsmedelsproduktionen och om det ska lyckas krävs rimliga villkor i hela livsmedelskedjan, dvs för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel. Detta är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna erbjudas högkvalitativa och prisvärda produkter. För att denna lagstiftning ska bli effektiv är det även viktigt att påföljderna är tillräckligt kännbara för att verka avskräckande, skriver de i ett pressmeddelande.

Ny 30/30-regel införs

Förslaget innehåller bland annat en så kallad 30/30-regel. Den innebär att avbeställningar måste göras 30 dagar i förväg och betalning måste ske senast 30 dagar efter leverans. Då minskar riskerna och ekonomin förbättras för i första hand lantbrukare, men även inom livsmedelsindustrin.

– Den här utredningen syftar till att skapa möjligheter för att stärka svensk primärproduktion och förädlingsindustri och våra företagare som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan. Jag ser fram emot att ta del av de synpunkter som inkommer när vi nu skickar utredningens förslag på remiss, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett uttalande.

Köttbranschen vill också se en ändring

Även Kött och Charkföretagen (KCF) välkomnar utredningen. Hösten 2017 gjordes en enkät bland deras medlemsföretag tillsammans med Livsmedelsföretagen och då uppgav 93 procent av kött- och charkföretagen att de upplevde att de blivit utsatta för otillbörliga affärsmetoder. Två tredjedelar uppgav också att det blivit vanligare de tre senaste åren.

– Vi har under lång tid sett en affärskultur utvecklas där stora och starka kunder tvingar på leverantörer orimliga affärsvillkor. Våra undersökningar visar också att dessa förekommer i högre utsträckning mot våra medlemmar än bland livsmedelsföretag generellt. Den nya lagstiftningen måste säkerställa att dessa försvinner, annars kommer inte målen i Livsmedelsstrategin att nås, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, i ett pressmeddelande.

Förslaget ska ut på remiss

Förslaget, som är tänkt att gälla från den 1 november 2021, ska nu remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till hur man går vidare.

LÄS MER: Svensk modell om oschysta affärsmetoder på gång

LÄS MER: Nya EU-lagen möter kritik och jubel