EUs beslut går emot varandra

Vi inom lantbruket behöver ett samhälle som förstår våra specifika förutsättningar och utmaningar, så att vi tillsammans kan undanröja hinder som står i vägen för stärkt lönsamhet och god klimat- och miljönytta. För vi är en framtidsbransch, skriver Palle Borgström.

EU-förslagen visar hur viktigt det är att bondeorganisationer engagerar sig i processerna i Bryssel, skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Julen närmar sig och det börjar bli dags för en årssummering. Det har varit ännu ett speciellt år i en följd av flera. Vid 2022 års början förväntade jag mig en ny värld i spåren av pandemin. Men inte kunde jag föreställa mig ett år skakat av krig i Ukraina, handelsstopp med Ryssland och en energikris som vänder upp och ner på Europas ekonomi. 

För LRFs medlemmar har året präglats av kraftigt ökade kostnader och utmaningar med att få tillräckligt betalt från marknaden. LRF har med gemensamma krafter lyckats få gehör från politiken som resulterat i ett kortsiktigt krisstöd för att klara kostnadsökningarna och hålla livsmedelsproduktionen igång. 

Samtidigt har frågan om försörjningstrygghet fått ett stort och brett genomslag. Allmänheten har börjat förstå att Sverige som land behöver producera mer livsmedel och använda vår förnybara skogsråvara. Jag märker förändringen i möten med beslutsfattare, men jag ser det också hos konsumenterna som fortsätter att välja svenskproducerade varor. 

Efter årsskiftet blir Sverige ordförandeland i EU. Ordförandeskapet kommer att innebära ett ökat fokus på EU-frågorna i hela det svenska samhället, vilket är positivt. Det är även många viktiga frågor för jord- och skogsbruket som kommer avgöras inom tidsramen för Sveriges ordförandeskap. 

LRF kommer att vara aktivt med att bygga allianser med andra bondeorganisationer för att påverka, för vi ser att flera av EUs förslag inte går ihop. Nature Restoration Law innebär att åkermark och betesmark ska återställas samtidigt som förslaget till industriutsläppsdirektivet (IED) kommer göra att fler lantbrukare behöver ha miljötillstånd för att expandera och regelverket kring avskogningen kommer försvåra att skogsmarker återställs. Det här kommer inte öka antalet betande djur, vilket behövs för att återskapa betesmarker. 

EU-förslagen visar hur viktigt det är att bondeorganisationer engagerar sig i processerna i Bryssel. Vi inom lantbruket behöver ett samhälle som förstår våra specifika förutsättningar och utmaningar, så att vi tillsammans kan undanröja hinder som står i vägen för stärkt lönsamhet och god klimat- och miljönytta. För vi är en framtidsbransch. 

Men innan vi gemensamt tar oss an alla utmaningar och möjligheter som kommer med det svenska ordförandeskapet så vill jag önska en riktigt god jul. Själv ska jag ägna tid åt familj och vänner och förhoppningsvis få lite välbehövlig vila. Inte minst ska jag äta massa god svenskproducerad julmat. Väl mött under det nya året!

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Upp till bevis för regeringen