S riskerar slå ut världens mest hållbara jordbruk

Om vi inte kan ge lantbrukare rätt förutsättningar att växa och utvecklas riskerar vi att helt slå ut ett av världens mest hållbara lantbruk och riskera vår egen livsmedelsförsörjning, skriver Centerns landsbygdspolitiske talesman Daniel Bäckström.

Ett livskraftigt svenskt lantbruk behöver konkurrenskraftiga förutsättningar.
Ett livskraftigt svenskt lantbruk behöver konkurrenskraftiga förutsättningar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och riksdagsledamot Hanna Westerén (S) skriver på Land lantbruks debattplats att ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk är viktigt ur många aspekter och att det ytterst handlar om vår beredskap. Tyvärr saknar författarna konkreta förslag för hur konkurrenskraften ska öka. Satsningar på bredband och service i största allmänhet är bra, men det räcker inte!

Socialdemokraterna slår sig för bröstet för de krisstöd och de tillfälliga dieselskattesänkningar Centerpartiet tagit initiativ till i finansutskottet. Dessa punktinsatser har stor betydelse för svenskt lantbruk på kort sikt och Centerpartiet är väldigt stolta över dem. Men de utmaningar som lantbrukare i hela landet står inför på längre sikt är betydligt mer omfattande.

Ett livskraftigt svenskt lantbruk behöver konkurrenskraftiga förutsättningar. Många myndighetskontakter, långa handläggningstider och krångliga regelverk är idag vardag för många lantbrukare. För att göra det enklare för lantbrukare att faktiskt göra det de är bäst på – nämligen att producera mat – så måste regelbördan och administrationen minska.

Ett aktuellt exempel på hur fel det kan bli är hur regeringen hanterat frågan om att ge tillfällig dispens från de svenska gränsvärdena för kadmium i gödselmedel, så länge halten ligger under de gränsvärden som är fastställda av EU. I Centerpartiets ögon skulle det vara en självklarhet att utfärda en allmän dispens i det exceptionella läge vi nu befinner oss med skyhöga gödselpriser och en situation där vi kan behöva stå utan gödsel i höst. Istället tvingar regeringen Kemikalieinspektionen att hantera dispensansökningarna en och en, med tre månaders handläggningstid per ärende. Maken till stelbenthet är svår att finna!

Förutom att minska den här typen av konkurrenskraftshämmande byråkrati behöver vi säkerställa att den forskning och utveckling som sker håller internationell toppklass. I den senaste forskningspropositionen lyckades Centerpartiet förhandla fram drastiskt höjda anslag för livsmedelskedjans behovsbaserade forskning, men det räcker inte. Sverige ska inte ha lägre ambitioner än Danmark och Holland på det här området och våra regelverk behöver ta hänsyn till de nya tekniker och innovationer som växer fram. Genom att modernisera svenskt lantbruk stärker vi även lantbruksyrkets attraktionskraft, så att fler unga och välutbildade vill etablera sig som lantbrukare.

Centerpartiet vill även verka för generellt lägre kostnader för svenskt lantbruk. På högerkanten vill en del partier få det till att Sverige straffar ut svenskt lantbruk genom en aktiv klimatpolitik. Inget kan vara mer fel. De gröna näringarna har själva en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet och klimatpåverkan. Hela sektorn tar ett stort ansvar för att ställa om och de bidra till att sänka utsläppen och öka takten i den gröna omställningen.

Priserna på drivmedel är i dag en stor kostnadsbörda för lantbrukare. Vi vill därför att skatten på fossilfria drivmedlen tas bort och vi vill införa en klimatpremie för de som tankar förnybart. Vi vill också genomföra Helena Jonssons utrednings förslag om ett jordbruksavdrag baserat på företagens intäkter. Dessa förslag skulle samtliga stärka konkurrenskraften för lantbruket – samtidigt som de bidrar till att minska utsläppen.

Om vi inte på riktigt kan ge lantbrukare rätt förutsättningar att kunna växa och utvecklas riskerar vi att helt slå ut ett av världens mest hållbara lantbruk och riskera vår egen livsmedelsförsörjning. Sveriges lantbrukare behöver bättre förutsättningar och Centerpartiet har till skillnad från Socialdemokraterna och de andra partierna förslagen för hur detta ska bli verklighet, på riktigt.

Daniel Bäckström (C)

Landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Satsar på hållbar och unik grisuppfödning

LÄS MER: Här sätts nytt ljus på gurkodlingen