Skogsägare, våga experimentera mera!

Släpp loss nyfikenheten och experimentera med olika brukningsformer som ökar skogens variation. Det skriver Jeanette Eggers forskare i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet.

En del av gårdagens sanningar gäller inte längre och det råder stor osäkerhet om vilket som är det bästa sättet att bruka skogen framöver. Men en sak kan vi vara tämligen säkra på: ökad variation är fördelaktig på flera sätt. Det skriver Jeanette Eggers, forskare i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet i ett debattinlägg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.


Vi står inför stora utmaningar – den biologiska mångfalden och andra skogliga värden behöver värnas, kolsänkan i skogen måste öka, och efterfrågan på träprodukter ökar. Samtidigt väntas den globala uppvärmningen öka risken att skogen drabbas av bränder, stormar och olika skadegörare – de första tecknen på detta ser vi redan i de rekordstora granbarkborreutbrotten de senaste åren. Framtiden präglas av stor osäkerhet gällande omvärlds-, klimat- och miljöfaktorer och framtida efterfrågan på olika skogliga värden.


I viss utsträckning gör detta oss alla till nybörjare i skogsbruket. En del av gårdagens sanningar gäller inte längre och det råder stor osäkerhet om vilket som är det bästa sättet att bruka skogen framöver. Men en sak kan vi vara tämligen säkra på: ökad variation är fördelaktig på flera sätt. Variationen kan ökas i till exempel skogsbrukssystem, trädslag och åldersklassfördelning. 

En av de viktigaste fördelarna med variation är främjandet av biologisk mångfald, då en varierad skog ger livsutrymme för fler arter jämfört med en likåldrig monokultur. Det är extra viktigt i en tid av snabba klimatförändringar som påverkar många arter negativt. Variation skapar motståndskraftigare skogar eftersom varje trädslag har sina specifika egenskaper och anpassningsförmågor. Variation skapar också ett ekonomiskt skyddsnät eftersom man inte lägger alla ägg i en korg, vilket bidrar till högre ekonomisk stabilitet för skogsägaren.  Sist men inte minst är en varierad skog också mer attraktiv för rekreation, friluftsliv och naturturism.


Så min uppmaning till Sveriges skogsägare är: släpp loss nyfikenheten och experimentera med olika brukningsformer som ökar skogens variation. Det kan vara olika hyggesfria metoder, löv- och barrblandskogar, sällsynta trädslag (till exempel ädellöv i södra Sverige) eller varför inte en björkskog.


Jeanette Eggers 
Forskare i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer: 

Mer kontinuitetsskog skadar klimatet

Det var mer visionärt för 120 år sedan