Skydda även den art som bär keps

Vi måste göra allt för att avtrycken på miljö och klimat ska minska, men vi kan inte samtidigt strypa förutsättningarna för livsmedelsförsörjning eller skogsbruk, skriver Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Redan för drygt 30 år sedan gjorde LRF en omtalad och prisad reklamkampanj. ”Idag finns det femton utrotningshotade arter i Sveriges natur. En av dem bär keps” stod det i tidningar, på annonspelare och stortavlor i tunnelbanan. Sedan dess har antalet rödlistade och hotade arter i vår natur ökat. Även den kepsklädda arten har minskat kraftigt i antal. Utan att hamna på någon rödlista.

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden och skydda hotade arter och livsmiljöer. Men när artskyddsutredningen presenterades förra veckan var den ändå en stor besvikelse. Trots att betänkandets namn är "Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar" läggs hela ansvaret och kostnaden för att bevara arterna på den enskilda markägaren. Enligt utredningens direktiv skulle äganderätten och rättssäkerheten för markägare och verksamhetsutövare värnas och stärkas. I stället blir resultatet i många avseenden det motsatta.

Förslagen slår mot både jord- och skogsbruket. Bland annat föreslås förbud mot att även oavsiktligt störa eller döda fåglar och skada deras bon och ägg, oavsett art. Det betyder i praktiken att allt skogsbruk förbjuds under våren och att den tidiga vallskörden blir omöjlig, eftersom det då inte helt kan uteslutas att fåglarna störs.

Enligt utredningen ska det också vara möjligt för regeringen att ändra regler som påverkar äganderätten i efterhand. Regeringen ska kunna utfärda generella föreskrifter som gör att tidigare tillåtna åtgärder kan bli otillåtna i efterhand. Ett sådant förslag till retroaktiv lagstiftning är ett hot mot rättssäkerheten.

Det tycks hos vissa finnas en tro att vi människor kan leva och verka på jorden utan att påverka naturen och vår livsmiljö. Men ingen mänsklig verksamhet går obemärkt förbi. Vi måste göra allt för att förfina och utveckla vår verksamhet så att avtrycken på miljö och klimat blir så små som möjligt, men vi kan inte samtidigt strypa förutsättningarna för livsmedelsförsörjning eller användande av skogsråvara. Att bruka jord och skog är ytterst en förutsättning för vår överlevnad. Därför är det viktigt för oss alla att värna förutsättningarna även för den art som bär keps.

LÄS MER: Utredaren har tappat kursen

LÄS MER: Segern i skogen även en vinst för lantbruket