Släpp loss handlarkraften på landsbygden

Entreprenörer med idéer och drivkraft finns i minst lika stor omfattning på landsbygden, som i städerna. Ica vill fortsätta vara en positiv kraft på landsbygden, och hoppas att politiken hjälper till, skriver Icas ledning.

Ica-butiken är i många kommuner en viktig del av en fungerande samhällsservice, skriver Magnus Moberg och Per Strömberg.
Ica-butiken är i många kommuner en viktig del av en fungerande samhällsservice, skriver Magnus Moberg och Per Strömberg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Inte sällan framställs kontrasten mellan stad och land som ett problem, och att landsbygden behöver stöd från resten av landet. Vi inom Ica, med handlare i 286 av Sveriges 290 kommuner, tycker det är fel perspektiv. Entreprenörer med idéer och drivkraft att utveckla företag och samhällen finns i minst lika stor omfattning på landsbygden, som i städerna. Men vi behöver bli bättre på att se dessa företag och entreprenörer, och ge dem rätt förutsättningar. Vi har tagit fram en rapport som beskriver betydelsen av Ica-handlarnas företagande på landsbygden, och som också innehåller ett antal förslag på förbättringar som vi anser att politiken kan bidra med.

Vi har utgått från den definition av 23 kommuner som den parlamentariska landsbygdskommittén menar har särskilt stora utmaningar. Idag driver 75 Ica-handlare butiker i dessa kommuner, som tillsammans bidrar med fler än 1 500 jobb, nära 200 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter, och en bra bit över en miljard kronor varje år i bruttoregionalprodukt.

Ica-butiken är i många av dessa kommuner en viktig del av en fungerande samhällsservice, en motor för lokal livsmedelsproduktion och ofta engagerad i det lokala föreningslivet. I snitt utgörs en Ica-butiks sortiment av cirka 25 procent varor som levereras från andra leverantörer än via Ica centralt. Här ingår ofta ett lokalt producerat sortiment, där Ica-butiken blir en väg in på marknaden för fler lokala leverantörer. Dessa lokala samarbeten har potential att växa ytterligare, i linje med den svenska livsmedelsstrategin. Det finns en stark vilja att göra mer.

I vår rapport presenterar vi därför konkreta åtgärder för att stärka handeln på landsbygden varav de viktigaste är:

• Nationell handlingsplan med utbildningsinsatser och ekonomiska incitament för att stärka landsbygdens lokala entreprenörskap.

• Statlig fond där kommuner kan söka medel för investeringar i lokal infrastruktur - med fokus på det lokala företagandet.

• Tillämpningen av regler för handeln kan vara exemplariskt effektiv i en kommun, och dyr och omständlig i en annan. Regeringen bör säkerställa att kommunernas tillämpning blir mer lika, rättvis och förutsägbar. Sanktioner bör införas mot kommuner som inte hanterar sitt uppdrag på rätt sätt.

• Ett riktat statligt stöd till de kommuner eller regioner som inför en landsbygdsjour, som guidar entreprenörer genom den administration som många upplever som betungande.

• Stärkt polisiär närvaro – också på landsbygden, och stärkta möjligheter för kommuner att anställa ordningsvakter.

Ica har funnits i mer än 100 år. Vår framgång bygger på lokalt engagemang som kombinerar kraften i entreprenörskapet med styrkan i samarbete. När en ny butik öppnar i Charlottenberg i Eda kommun den 29 oktober finns Ica i 286 av landets 290 kommuner. Vi vill fortsätta vara en positiv handlarkraft på landsbygden, och hoppas att politiken vill hjälpa till att släppa loss den.

Magnus Moberg, ordförande Ica-handlarnas förbund

Per Strömberg, VD Ica Gruppen

LÄS MER: Vad får jag för pengarna?

LÄS MER: Svenska råvaror både för köttätare och veganer