Slopat kemiskt växtskydd leder till hållbarhet

Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO hotar naturen, den biologiska mångfalden och miljön, anser Lasse Hellander i en kommentar till Land Lantbruks ledare.

Det konventionella jordbruket är ett hot mot bin och andra pollinatörer, anser debattören.
Det konventionella jordbruket är ett hot mot bin och andra pollinatörer, anser debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är tragiskt att läsa en ledarskribent i Land Lantbruk nr 17/2021 som tycks sakna kunskap om och ödmjukhet inför naturen, biologisk mångfald och miljö.

Under årtionden har odlare vilseletts av försäljare och konsulter. Det första var kvicksilverbetningen som slog ut massor av arter och skadade både flora och fauna. Det andra var DDT, som fortfarande skapar irreparabla skador i världen och finns kvar i marken och miljön i Sverige.

Vi som argumenterade mot genmodifiering (GMO) från början har fått rätt i stort sett i allt. Om man ska ta bort en mutter kan man använda olika verktyg. En gensax ger i slutänden en genmodifierad organism, och det ska förbjudas.

Ledarskribenten tar också upp problem med växtsjukdomar och skadedjur och menar att dessa måste behandlas med kemiska bekämpningsmedel. Detta kallar jag navelskåderi. Problemet/upphovet är användningen av konstgödsel. En vattenlöslig produkt som inte fungerar vid torka. Den driver också bort marklevande djur och försämrar det biologiska mikroklimatet i marken. Det är som att ta Alvedon mot huvudvärken när man är bakfull. Drick inte sprit så slipper du huvudvärken. Så enkelt är det.

Vi hade en konstgödselskatt som togs bort av landsbygdsminister Eskil Erlandsson(C). Men som kompensation för den skatten fick bönderna återbäring på förbrukad diesel. Återbäringen är kvar men konstgödselanvändarna betalar inget till Skatteverket. Jag har aldrig tagit ut återbäringen, jag köper diesel till gården, men ingen konstgödsel. Det har gått utmärkt sedan 1968.

När man satsar på större maskiner, större åkrar, konstgödsel och gifter samt fel sorter för odling, kör man rakt mot stupet. Med denna storleks- och avkastningstillväxt, helt baserad på ekonomi, förstörs den biologiska mångfalden, det är inte en hållbar utveckling. Ta bara det faktum att denna driftsform slår ut pollinatörer, fiskar och vattenlevande organismer, precis som kvicksilverbetningen gjorde. Naturens oerhört komplicerade balans och livskraft kan inte starta om när arterna är döda.

Ekonomin är till för att stödja rätt utveckling av livsmedelsproduktionen, inte den som leder till svält och misär. Ge bönderna betalt för det jobb de gör med hållbara insatser. Inte gifter, GMO och konstgödsel.

De flesta tror att honung produceras av bin som en biprodukt vid pollineringen. Men kineserna har byggt en fabrik i Ukraina som gör konstgjord honung av rissirap och som nu säljs på Coop som importerad honung från Danmark, för halva priset. Är det ett framtidsscenario för Sveriges bönder?

Lasse Hellander, ekokonsult och biodlare

LÄS MER: EUs jordbruk riskerar att slås ut

LÄS MER: Sverige får inte hamna på efterkälken