Smittan lägger död hand över skogsbruket

Den afrikanska svinpesten är främst ett hot mot svensk grisproduktion. Men restriktionerna kommer att få stor effekt även för skogsbruket i ett stort område, som drabbas extra hårt för hela Sveriges bästa. Det skriver Knut Persson. 

Att en död hand läggs över skogsbruket i ett så här stort område får mycket allvarliga konsekvenser. Skogsentreprenörer som planerat arbetet under hösten och vintern kan bli utan uppdrag och inkomster. Det skriver Knut Persson i veckans ledare i Land Skogsbruk. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Den afrikanska svinpesten är främst ett hot mot svensk grisproduktion. Men restriktionerna kommer att få stor effekt även för skogsbruket.
Tills vidare och med oklart slutdatum måste allt skogsbruk upphöra. Det gäller ett stort område, cirka 100 000 hektar, eller en kvadrat vars sidor är drygt 3 mil långa. Det är en trakt med mycket skog där skogsbruket är en viktig del av näringslivet.
Ur bekämpningssynpunkt hade det kunnat vara värre. Om smittan upptäckts i till exempel Skåne eller Halland hade det inte varit cirka 50 tamgrisar i ett så här stort område, utan det hade kunnat vara 100 000. Men andra näringar som skogsbruk drabbas kanske väl så hårt i det aktuella området.


Det här är en trakt som redan utsatts för en stor naturkatastrof. Området som drabbades av den stora skogsbranden 2014 ligger i zonen som nu fått restriktioner. Branden var i 13 800 hektar, så området som är avspärrat nu är större.
Att en död hand läggs över skogsbruket i ett så här stort område får mycket allvarliga konsekvenser. Skogsentreprenörer som planerat arbetet under hösten och vintern kan bli utan uppdrag och inkomster. Det finns många skogsägare i området med restriktioner. För en del har det kanske inte någon avgörande betydelse att arbetet i skogen måste skjutas upp. Men för andra som planerat med virkesintäkter under vintern kan det vara mycket allvarligt. Alla drabbas av att de blir som fångar i de egna hemmen utan möjlighet att röra sig i skogen.
 

Det går säkert att diskutera detaljer i restriktionerna och vissa delar kanske behöver justeras. Men inriktningen att lägga kraftiga restriktioner snabbt, med målet att hålla smittan inom zonen och utrota den så snabbt som möjligt, är ur hela Sveriges perspektiv riktigt.
Det betyder också att de som har sin verksamhet i området med restriktioner drabbas extra hårt för hela Sveriges bästa. Därför är det självklart att hela landet måste vara med och bära bördan. De som lider ekonomisk skada måste få kompensation och tydliga besked behöver komma snabbt. Skogsnäringen har störst ekonomisk betydelse, men även andra företag som har sin bas i naturen drabbas.


Osäkerheten om vad som kommer att hända är mycket stor. I bästa fall visar det sig att smittan är begränsad till ett ganska litet område nära Fagersta och då kan området med restriktioner minskas. Men det går inte heller att utesluta att smittade grisar hittas nära eller utanför gränsen, och då behöver området med restriktioner bli större.


Det betyder att smittan genom osäkerheten påverkar ett ännu större område än det som nu avgränsats, och att det är många som behöver besked om vad som gäller vid restriktioner.
Knut Persson

Läs mer: 

Bränder visar kortsiktigheten i skog som kolsänka

Vem betalar för experimenten i skogen?