Socialdemokraterna om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Socialdemokraternas trea på listan Jytte Guteland.

Jytte Guteland (S), kandidat till EU-parlamentet.
Jytte Guteland (S), kandidat till EU-parlamentet. FOTO: ANDERS LÖWDIN

Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

– Vi måste rätta mun efter matsäck. Jordbruksbudgeten måste bli smalare men klimatmässigt och miljömässigt hållbart jordbruk ska prioriteras i större utsträckning än i dag.

Vore det bra att slopa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

– Nej! Men vi ser positivt på ökad flexibilitet för medlemsländerna. Det är viktigt att ge förutsättningar för närproducerat i våra medlemsländer, att kunna försörja landets egen befolkning är bra både ur klimatmässig och säkerhetspolitisk synvinkel.

Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

– Både och. Lantbruket är viktigt för livsmedelsproduktionen, men bonden är också med i en omställning som vi alla är en del av.

Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

– Vi vill att EU har ambitiösare mål när gäller ekologisk produktion. Det är viktigt när vi jobbar med Cap att vi får ner användningen av framför allt insekticider i hela Europa. Vi måste ta ett hållbart grepp när det gäller kemikalierna. Vi är inne i en utrotningsfas av pollinerarna

Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

– Vi vill rikta direktstöden så att de bättre gynnar klimat och miljö. Det är orättvist att bönder som höjer sig över EU:s minimikrav drabbas ekonomiskt. Vi vill att EU ska titta på metoder att gynna djurvälfärd, något som svenska bönder är duktiga på.

Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

– Ja. Jag är orolig för att direktivet för hållbar användning av växtskyddsmedel inte fungerar som det ska. Vi har sett en ökning av användningen av växtskyddsmedel bland våra medlemsländer. Sverige är bland de bättre, men inte heller här minskar det i en takt som vi önskar. Det behövs styrmedel och mer forskning för att få fram alternativ.

* Socialdemokraternas grupp i EU-parlamentet: S&D, Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet.

LÄS MER: Gunilla Ander om EU-valet: ”Ett ödesval för svenska lantbrukare”

LÄS MER: C: ”Det vore farligt att avskaffa EU:s jordbrukspolitik”