Södra gynnar medlemmar med stark ekonomi

Konsekvensen av Södras handel med emissionsinsatser blir att medlemmar som har en stark privatekonomi gynnas, skriver Åke och Leif Thor i en replik. 

Debattörerna har svårt att förstå påståendet att Södras insatshandel ger möjlighet för en medlem att förändra storleken på sitt insatskapital. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattsvaret "Kraften i Södramodellen visar sig i osäkra tider".

Södras ordförande Magnus Hall konstaterar att en konjunkturcykels längd inte är en exakt vetenskap. Bra, då är vi överens. Konsekvensen av detta borde då bli att begreppet tas bort från formeln för beräkning av vinstdelningen.

Magnus Hall skriver att anledningen till att utdelningen ligger under 50-procentsmålet är de senaste två årens exceptionellt stora vinster. Men från årsredovisningen 2021 kan vi sammanställa uppgifter att vinstdelningen 2015 – 2020 uppgick till 47,5 procent av summan av årsvinsterna. Således även då under 50 procent. Den nuvarande principen om 50 procent har ju gällt sedan 2015.

Vi konstaterar att vi inte fick något svar av Magnus Hall på varför en del av vinstdelningen går till emissionsinsatser och inte som direkt utbetalning till medlemmarna.

Han kommenterade däremot vårt påpekande av konsekvenserna av handeln med emissionsinsatser och verkar inte se några problem med att denna handel gynnar de medlemmar som har en stark privatekonomi. Vi kan belysa detta med ett exempel från verkligheten där effekten blev som störst. Under 2020 var det möjligt att köpa insatser till en överkurs på 10 procent. För dessa 10 procent i kostnad fick köparen 15 procent 2021 och 30 procent 2022 i utdelning på insatskapitalet. Säljaren fick nöja sig med ett engångsbelopp på 10 procent. Vi väljer detta exempel för att beskriva effekten tydligt även om vi vet att överkursen därefter varit betydligt högre. Men detta ändrar inte bilden av effekten av systemet.

För övrigt är det svårt att förstå påståendet att insatshandeln ger möjlighet för en medlem att förändra storleken på sitt insatskapital ”beroende av i vilket stadie man är som skogsägare”. 

Magnus Hall anför att målet om 50 procents vinstdelning också vägs mot andra parametrar som till exempel finansiell ställning. Vid stämman 2016 när vinstdelningen behandlades togs även ett beslut att målet för Södras soliditet ska vara 55 procent. 2022 är soliditeten 65 procent. Den finansiella ställningen torde mot denna bakgrund inte innebära något hinder för att uppnå målet om minst 50 procent. Dessutom vågar vi påstå att när ”Södramodellen” beskrivs  i olika dokument anges inte att 50 procentsnivån skulle vara avhängig de parametrar som Magnus Hall anger. Det som då framhålls är att det är de övriga 50 procenten av vinsten som behövs för investeringar med mera.

Åke och Leif Thor,
medlemmar i Södra

Delar Södra ut 50 procent av vinsten till medlemmarna?