Svenskt lantbruksföretag har skrivit mångmiljonavtal

Lantbruksföretaget Moving floor har skrivit avtal med kinesisk partner värt 40 miljoner euro. – Vi har förhandlat under ett halvårs tid, varje månad har någon av oss varit i Kina, säger Peg Söderberg, som leder företaget tillsammans med sin syster Katja Lindvall.

Det är mycket arbete som lett fram till att man nu skrivit avtal.
Det är mycket arbete som lett fram till att man nu skrivit avtal. FOTO: PRIVAT

Avtalet är för produktion av 20 000 boxmoduler för gris och kalv i Hananprovinsen, med en av kinas största grisproducenter, Xiangcun. Sammanlagt är avtalet värt över 400 miljoner.

– Nu håller vi på och sätter upp ett samriskbolag. Jag åker till Kina på lördag för att prata mer om upplägget, planering av gårdar och tidsplan. Vi kommer att ha möten för att få klart all administration som krävs för bolaget, som certifikat och tillstånd, säger Peg Söderberg.

Testgård i Peking

Man har en fabrik på 7 000 kvadratmeter för montering av golvmodulerna på plats.

– Vi ska sätta upp en monteringslinje i fabriken och starta upp en installationsenhet som installerar modulerna på gårdarna. Styr- och reglerteknik samt inredning kommer till på plats.

I första steget startas testgård upp i Peking. En parallell affär som kommit till genom samarbetet mellan Länsstyrelsen på Gotland och Hainans government kommer att innebära att ett grisstall och ett kalvstall hos två lokala lantbrukare i Hainan sätts upp under 2020.

– Katja var på BOAO-forum och där tecknade hon avtal med producenterna.

– Vår partner i Xiangcun är kongressledamot och den politiska förankringen är jätteviktig. Det har tagit lång tid att hitta rätt typ av partner. Vi har egentligen jobbat på Kina sedan 2014, säger Peg Söderberg.

Styr konsumentprisindex

Företaget Xiangcun High-tech Agricultural producerar premiumkött.

– De har black pigs och säljer en stor andel av sitt kött till Hong Kong. Företaget omsätter lite över en miljard.

Griskött är en stor ekonomisk påverkansfaktor på världens största marknad för griskött.

– Fläsket styr en inte obetydande del av konsumentprisindex, och det kinesiska tecknet för hem är ett tak över en gris.

LÄS MER: Producenter drömmer om svensk grisbörs

LÄS MER: Lättare lyft med prisad uppfinning

LÄS MER: