Vi behöver skifta hållbarhetsfokus

Skymmer vårt fokus på en god djurvälfärd andra frågor kopplade till hur man bedriver en produktion som är hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv? Det undrar Madeleine Persson.

För att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra länder behöver vi ta större hänsyn till både ekonomiska och sociala hållbarhetskriterier, förutom den goda djurvälfärden. Det skriver Madeleine Persson. FOTO: FREDRIK LOBERG

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det finns nog ingen som har missat att matpriserna diskuteras intensivt just nu. Vi vet att svenska livsmedel av hög kvalitet är dyrare att producera vilket försämrar konkurrensförmågan. I Sverige har många haft fullt fokus på djurvälfärden och inte i samma utsträckning tagit hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna. Det är sällan vi jämför vår produktion med andra länders ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför blir det extra spännande när man diskuterar animalieproduktionens förutsättningar med människor från andra delar av världen. Från länder där prioriteringarna är mer kopplade till produktion och konkurrenskraft. 

Skymmer vårt fokus på en god djurvälfärd andra frågor kopplade till hur man bedriver en produktion som är hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv? Under mina mastersstudier har vi en hel del internationella studenter med ursprung från hela världen. Då vi läser samma kurser ur ett svenskt perspektiv blir det intressanta diskussioner där de utländska studenternas perspektiv på animalieproduktion skiljer sig väldigt mycket från vår svenska uppfattning. Det blir tydligt när även perspektiv från andra världsdelar inkluderas. 

Uppfattningen som jag fått av andra länders animalieproduktion är att det finns stora kulturella skillnader som gör att man värderar produktionen på olika sätt. Jämfört med Sverige ligger fokuset i många andra delar av världen på den kortsiktiga ekonomin i produktionen. Anledningen till detta är säkert till största delen att det inte finns ekonomiskt utrymme att inkludera djurvälfärdsfrågor i samma utsträckning som vi gör i Sverige. Synen på att hålla djur skiljer sig även inom Europa där norra delen har ett annat synsätt än de södra delarna. Det är viktigt att vara medveten om att de tre hållbarhetskriterierna värderas olika i olika delar av världen. Just i Sverige viktar vi välfärdsfrågan högst vilket kan minska vår konkurrenskraft gentemot andra länder. 

Även om djurvälfärden är det som väger tyngst för oss i Sverige, behöver de andra hållbarhetsaspekterna också finnas med. Det innebär inte att vi borde bli slappare när det gäller djurvälfärden men för att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra länder behöver vi ta större hänsyn till både ekonomiska och sociala hållbarhetskriterier. Svensk animalieproduktion får inte slås ut. Den behöver öka, därför är konkurrenskraften av största vikt.

Madeleine Persson, blivande husdjursagronom

LÄS MER: Så kan glappet mellan teori och praktik minska