Vi måste göra allt för att stoppa svinpesten

Vi får inte ge upp kampen mot den afrikanska svinpesten, utan måste göra allt för att stoppa den från att komma in i Sverige, skriver Lena Johansson.

Danskarna har byggt ett viltstängsel längs gränsen som ska stoppa vildsvin och pestsmitta från Tyskland.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det hänger ett orosmoln över svenska grisbönder. När som helst kan ett fall av afrikansk svinpest upptäckas här också, vilket skulle få omfattande och dramatiska konsekvenser, inte bara för svenskt lantbruk. Sjukdomen som är mycket smittsam och extremt dödlig är spridd i stora delar av Europa, både bland vildsvin och tamgrisar. Men ännu har inga fall upptäckts i Norden.

Danskarna har byggt ett viltstängsel längs gränsen som ska stoppa vildsvin och pestsmitta från Tyskland. Så sent som för några veckor sedan upptäcktes dock nya fall av svinpest i Polen och Lettland - grannländer som vi har mycket täta kontakter med. Nyligen flöt också ett dött vildsvin i land på finska Hangö. Det är ännu inte klarlagt om det dött av afrikansk svinpest, men risken finns.

Så även om inte något fall upptäckts här ännu, är den ett reellt hot. Störst anses riskerna vara i Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland där det både finns mycket vildsvin och grisgårdar samt stora transportleder och hamnförbindelser.

Ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige skulle leda till omfattande restriktioner och stora ekonomiska förluster. Inte bara för den drabbade gården utan för hela näringen. Land Lantbruks intervju med en tysk bonde visar också att ett utbrott innebär ett stort personligt lidande för de drabbade bönderna.

I Tyskland och Polen har grisproduktionen störtdykt de senaste åren, bland annat på grund av svinpesten. Grisnäringen i EU riskerar att utrotas om inte sjukdomen utrotas.

I länder som Ryssland, Rumänien och delvis även Polen har man dock redan i praktiken förlorat kampen mot sjukdomen. Smittan är så spridd bland vildsvin, men även i vissa delar bland tamsvin, att det är hopplöst att stoppa den.

Många hävdar att det inte är en fråga om utan när smittan kommer till Sverige. Men det är ett farligt synsätt. I stället måste allt göras för att stoppa sjukdomen och smittspridningen. Djurrättsaktivisternas intrång i svinstallar måste omedelbart upphöra. Politikerna både i Sverige och EU måste inse hur omfattande följderna av sjukdomen är och avsätta ordentligt med resurser för att bekämpa den.

Den senaste tiden har det varit rätt tyst om riskerna med den afrikanska svinpesten, men informationen till allmänheten måste fortsätta att spridas så att till exempel smuggling av kött och charkuterier från länder med svinpest stoppas. Utfodringen av vildsvin måste upphöra och jakten intensifieras så att stammarna minskas rejält. Svenska myndigheter och politiker kan lära mycket genom att studera effekterna i drabbade länder.

Vi måste göra allt för att förhindra det lidande för människor och djur som ett utbrott i Sverige skulle betyda.

Svinpest och pandemi gör läget akut för tyska grisproducenter

Hoppas att alla håller hårt i korvmackan