Vi måste vinna berättelsen om den svenska skogen

Vi som tror på det aktiva skogsbrukets självklara roll i det moderna samhället behöver vinna kampen om berättelsen om skogen. Det skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

Under de senaste åren har skogspolitiken seglat upp som en av de allra hetaste frågorna i EU. FOTO: RASMUS JANSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Under de senaste åren har skogspolitiken seglat upp som en av de allra hetaste frågorna i EU. Det är i grunden besynnerligt, eftersom EU inte har någon formell beslutanderätt i skogsfrågor. Trots det har en aldrig tidigare skådad mängd lagförslag presenterats som på ett eller annat sätt påverkar skogen och förutsättningarna för skogsbruket.

Det finns positiva exempel. I det nya regelverket för hållbara produkter har vi till exempel möjligheten att främja biobaserade produkters hållbara ställning. I klimatarbetet borde därtill skogliga produkter användas för att ersätta det fossila.

Men på många håll går utvecklingen i helt fel riktning. Det ser vi inte minst när vänstern och de gröna lyckas pressa fram detaljreglering från EU-kommissionen. Ett av de tydligaste exemplen är förslaget om att återställa natur ser ut att bli ett verktyg för att detaljstyra svensk markanvändning utan vare sig respekt för äganderätten eller avsevärd miljönytta. Den typen av förslag kan vi moderater aldrig acceptera.

Inför nästa mandatperiod står därför en ännu större fråga på spel: vi som tror på det aktiva skogsbrukets självklara roll i det moderna samhället behöver vinna kampen om berättelsen om skogen. 

Framförallt måste vi vara tydliga med att det svenska skogsbruket, där hållbara metoder har utvecklats under ett sekel, inte går att jämföra med avskogning i Amazonas. För oss må det vara en självklar insikt, men hos många vänsterpolitiker lyser den med sin frånvaro.

Jessica Polfjärd
Europaparlamentariker (M)

Läs mer: 

Makten över skogspolitiken - åt folket eller experterna?

Mycket tyckande och lite kunskap om nya trädslag