Vi vill mer med det svenska jord- och skogsbruket

Sveriges jord- och skogsbrukare förtjänar tydliga politiska ramar och rättvisa förutsättningar. Våra höga krav måste alltid innebära en konkurrensfördel för svenska lantbrukare, snarare än tvärtom, skriver landsbygdsministern med två partikollegor.

Våra gröna näringar har en nyckelroll i klimatomställningen, och är centrala för Sveriges beredskap och livsmedelsförsörjning, skriver landsbygdsministern.
Våra gröna näringar har en nyckelroll i klimatomställningen, och är centrala för Sveriges beredskap och livsmedelsförsörjning, skriver landsbygdsministern.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi ska skapa fler jobb i hela Sverige genom att snabba på den gröna industriella revolution som sker när samhället ställer om. Här spelar de gröna näringarna en central roll. Ett livaktigt jord- och skogsbruk har ett egenvärde. Men de gröna näringarna behövs mer än någonsin för att klara klimatomställningen, Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap. Mot detta står ett högerkonservativt block som ifrågasätter klimatförändringarna.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har våra svenska jordbrukare drabbats hårt av ökade priser på insatsvaror som energi, foder och gödsel. För att säkra livsmedelsproduktionen har den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med Centerpartiet, under våren gått fram med stödpaket på över tre miljarder kronor. Det är viktiga stöd för att säkra produktionen här och nu. Vi har också tagit nödvändiga beslut som att tillåta odling på trädesareal, utan att rätten till stöd går förlorad. Men vi vet att mer behövs. Jordbruket behöver stärkas långsiktigt. Därför driver vi Socialdemokrater en målmedveten politik för en ökad, hållbar livsmedelsproduktion.

Inom den gemensamma jordbrukspolitiken satsas över 60 miljarder för att främja den svenska livsmedelsproduktionen och stärka lönsamheten och den underliggande konkurrenskraften. Det är nödvändigt, och en viktig pusselbit för att nästa generation ska vilja och kunna gå in i dessa näringar. Att jordbruket klarar generationsväxlingen är en av de viktigaste frågorna i branschen och Sverige har därför varit drivande för ett större fokus på unga i EU:s jordbrukspolitik.

Rysslands invasion av Ukraina visar på behovet av att öka takten i klimatomställningen för att komma ifrån fossilberoendet. Sverige har en outnyttjad resurs i restflöden från jord- och skogsbruk. Vi har infört stöd till biogasproduktion och en klimatbonus för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner. Vi vill också se ett stöd för storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige för att det ska bli billigare att tanka, samtidigt som vi fasar ut fossila drivmedel och bryter beroendet av skurkstater.

Sveriges jord- och skogsbrukare förtjänar tydliga politiska ramar och rättvisa förutsättningar. Våra höga krav måste alltid innebära en konkurrensfördel för svenska lantbrukare, snarare än tvärtom. Därför kommer vi socialdemokrater att fortsätta arbetet med att få ned olika handläggningstider och förenkla regler, så att den börda som regler och krav lägger på företagare verkligen är rimlig. Vi ska också fortsätta att göra det enklare att välja svenska råvaror. Vi har nyligen tagit fram ett förslag om krav på ursprungsinformation om kött på restauranger, och skruvar på regelverket för att fler barn ska kunna få äta svenskt kött i förskolan.

Våra stolta gröna näringar har en nyckelroll i klimatomställningen, och är centrala för Sveriges beredskap och livsmedelsförsörjning. För det behövs ett livskraftigt skogs- och jordbruk som inte blir utkonkurrerat av dem som har lägre krav på klimatomställningen, miljö, djurhållning och arbetsvillkor. Och tro oss. Detta står vi socialdemokrater upp för i Sverige och i Bryssel.

Anna-Caren Sätherberg (S), landsbygdsminister

Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Jordbruket behövs för att stärka Sverige

LÄS MER: Det vi inte sår kan vi inte heller skörda