Vikten av nya affärer även i osäkra tider

Den omfattande lågkonjunktur som vi befarade i början av året har inte blivit verklighet. Tvärtom går en stor del av det svenska näringslivet förhållandevis bra. Men det gäller att ha beredskap för pandemins alla scenarier, skriver Peter Normark.

Det gäller att ha beredskap för pandemins olika scenarier, skriver Peter Normark.
Det gäller att ha beredskap för pandemins olika scenarier, skriver Peter Normark.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Min gamle kollega från Handels, Magnus Bild, driver en nischad konsultbyrå med inriktning mot finansiellt lärande. De brukar åka land och rike kring och hålla seminarier i koncernstyrning och finansiella bedömningar. Nu i veckan kom de med ett erbjudande om ett digitalt finansiellt gym. Ett exempel på att företag prövar nytt i den nya värld vi lever i.

Det svenska näringslivet har nu under ett halvår levt under de speciella omständigheter som pandemin skapat. Hotell, reseföretag och evenemangsaktörer har drabbats hårt. Livsmedelsindustrin har varit stabil, dock med betydande förflyttningar från matservering till dagligvaruhandel.

Idag är det svårt att bedöma framtidsutsikterna. Från mina år på Handelshögskolan minns jag särskilt distinktionen mellan risk och osäkerhet. Där riskerna var något man kunde bedöma och även räkna på. Medan en mer genuin osäkerhet var svårare att hantera.

En mer omfattande lågkonjunktur som vi befarade och räknade på i början av året, har inte realiserats. Tvärtom går en stor del av svenska näringslivet trots allt förhållandevis bra. Vi har varit med om lågkonjunkturer tidigare och vet hur vi hanterade såväl finanskrisen som millenniebubblan. Vi har tumregler och riktmärken för att flytta om i budgetar, justera bemanning, och hantera minskad omsättning.

Däremot är det svårare att hantera frågan om pandemin i sig - en genuin osäkerhet. Här handlar det om att ha beredskap för framtiden - handlingsalternativ och scenarier. Detaljhandeln har arbetat med att hantera tillväxten i näthandeln. För restauratörer handlar det om att ha alternativ för återstarter eller volymökningar. I november, januari eller april?

Och hur kan vi skapa ytterligare affärer i den värld vi lever i nu? Ibland handlar det om att komma med smarta egna idéer, men varför inte komplettera det med innovativa samarbeten? Ett dagsaktuellt exempel är kombinationen av kikärtsröran hummus och knäckebröd – Fontana och Leksandsbröd. En kombination som kan skänka glädje för alla som arbetar på hemmaplan. Så om ni saknar goda idéer, pröva nya grepp i samarbetet med era partners, där kanske det finns möjligheter till affärsutveckling

En framåtlutad affärsutveckling är viktig i de tider vi lever i. För min tidigare kollega Magnus var lösningen webbinarier. För Grekland och Dalarna var det ett stärkt samarbete. Vad är lösningen för dig?

Peter Normark,

VD Macklean

LÄS MER: ”Företagen behöver aktiva ägare”

LÄS MER: Nu ska svenska livsmedelssektorn stärkas