Yngre och äldre lantbrukare behöver samverka

Investeringarna är stora och lantbruk kräver kapital. Men generationsskiften handlar om så mycket mer, skriver Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank. 

Att skifta gårdens ägare till en ny generation är en viktig del i att framtidssäkra svenskt lantbruk, skriver Per Lindblad VD för Landshypotek Bank. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att skifta gårdens ägare till en ny generation är en viktig del i att framtidssäkra svenskt lantbruk. Som jord- och skogsbrukarnas bank möter vi många som vill diskutera finansieringen av ”generationsskiften”. Investeringarna är stora och lantbruk kräver kapital. Men generationsskiften handlar om så mycket mer.

Successionen och att tänka långsiktigt är en både naturlig och viktig del för en lantbruksföretagare, där yngre och äldre lantbrukare behöver samverka.

  • Det är naturligt att det tar tid. Lantbruksföretag är komplexa verksamheter, som kräver företagsstrategisk känsla och ekonomiska färdigheter. Inom andra områden förväntar vi oss sällan att en yngre medarbetare snabbt ska leda en omfattande verksamhet. Vi ska ha lönsamma lantbruksföretag för flera generationer, yngre och äldre behöver se långsiktigt på sitt företagande och roller som lantbrukare. Tid behövs för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.
  • Yngre måste få chans att successivt komma in i verksamheten, men det är också bra att lära sig hos andra. Det går utmärkt att jobba i olika verksamheter, på olika gårdar och i Lantbrukssverige. Succession kan också innebära att medarbetare på gården tar större ansvar.
  • Ta in extern hjälp. I många av våra undersökningar uttrycks att generationsskifte är känsloladdat. För många är gården mer än ett företag, där det finns emotionella band för hela familjen. Därför kan det vara viktigt med extern hjälp för att bidra till samtalet om kommande satsningar på gården och ägarskiften. Ofta är det bra att sortera ut vad som är viktigt för alla, innan man pratar pengar.

Det görs massor av lyckade ägarskiften varje år. Vi på Landshypotek är aktiva. Finansiering och ägarformer kan rymma komplexa frågor, men vi är många inom Lantbrukssverige som vill bidra. Tillsammans med bland annat LRF Ungdomen och andra aktörer inom lantbruket har vi under hösten ökat dialogen för att konkretisera våra gemensamma insatser för att  framtidssäkra svenska lantbruket.

Per Lindblad
Vd, Landshypotek Bank

Läs mer: 

Framtidstro underlättar generationsskiften

Lantbrukspodden: Så drevs familjeföretaget vidare i sorgen och saknaden