KARTA: Så hanterar andra länder djurrättsaktivister

Många lantbrukare världen över har drabbats av djurrättsaktivisters våld och hot. Här är några röster om hur andra länder hanterar problemet.

Det är inte bara i Sverige som lantbrukare trakasseras och hotas. Men hur det hanteras ser olika ut i världen. Här är en utblick bland några länder.
Det är inte bara i Sverige som lantbrukare trakasseras och hotas. Men hur det hanteras ser olika ut i världen. Här är en utblick bland några länder. FOTO: JEVTIC

Michael Godtfredsen, lantbruksjournalist Finland:

”Vår strafflag talar om brott mot offentlig frid när någon tränger sig in i en produktionsinrättning utan lov. I Finlands lagstiftning är det också brott mot hemfrid när någon obehörigt tränger sig in eller i smyg träder in på hemfridsskyddad plats, det vill säga ett hem eller en fritidsbostad.

Det är inte tillåtet för obehöriga att med en teknisk anordning iaktta eller avbilda en person som vistas på hemfridsskyddad plats. Samma förbud gäller för att på ett integritetskränkande sätt iaktta eller avbilda en person i till exempel en produktionsbyggnad.

Förbudet gäller dock inte iakttagande eller avbildande av djur. Lantbrukarnas intresseorganisationer jobbar hårt på att få all slags olaga intrång i produktionsanläggningar kriminaliserat”.

LÄS MER: Storbritannien: Adresser till tusentals mjölkbönder sprids

Iver K. Gamme, lantbruksjournalist Norge:

”I Norge känner vi inte till att det har varit så allvarliga händelser som det varit i Sverige. I Norge får man röra sig fritt men det är naturligtvis inte lagligt att ta sig in i ladugårdar utan tillstånd”.

Frederik Thalbitzer, lantbruksjournalist Danmark:

”Polisen kommer när man ringer och de försöker att inte trappa upp konflikten. De kan ge aktivisterna böter, men brukar oftast varna för att de kommer att anmäla dem om de tar bilder och gör annat som kan räknas som olaga intrång. Det handlandet är många bönder nöjda med.

Demonstrationer är tillåtna i Danmark, så länge de har tillstånd. Dem ska man inte förbjuda, så länge de sker enligt lag och ordning”.

Stefan Nimmervoll, lantbruksjournalist Österrike:

”Då och då publiceras bilder och videor som visar djurstallar i media. Media får materialet från djurrättsaktivister men aktivisterna hävdar att de har fått dem anonymt så att ingen kan åtalas för att ha gått in på annans mark. Om någon går in i ett stall utan tillstånd blir det bara administrativa påföljder.

Sedan ett år tillbaka jobbar regeringen med att se över åtgärderna mot olaga intrång i djurstallar. För närvarande pågår diskussioner mellan lantbruksorganisationer och justitiedepartementet om det”.

LÄS MER: Så svarar partierna om trakasserierna mot lantbrukare

Kelly Daynard, kommunikatör på lantbruksorganisation, Kanada:

”I Kanada ser vi ökande hot från djurrättsaktivister och att de blir allt mer våldsamma. 2017 hade vi ett fall där en kvinna åtalades för ofog/skadegörelse efter att ha gett vatten till grisar som var lastade på väg till slakt. Hon friades tyvärr vilket har gjort aktivisterna ännu mer orädda. Vi har också många olösta fall som gäller aktivister som brutit sig in i minkfarmar.

Lantbrukare och lantbruksorganisationer börjar bli allt med vaksamma och anordnar på egen hand workshops om hur man skyddar sin gård och sina leveranser. I dag har de flesta djurtransporter kameror för att kunna bevisa för polisen vad som skett om en eventuell attack sker.

I Kanada är våld och hot från djurrättsaktivister inte ett specifikt brott. Dessa brott faller under de existerande lagarna så som olaga intrång, inbrott, och stöld. Hur polisen hanterar de anmälningar som inkommer skiljer ofta från fall till fall”.

LÄS MER: Kampanj ska stoppa aktivisterna i Australien

Steve Werblow, frilansande lantbruksjournalist, Oregon, USA

”Fysiska attacker och vandalisering är naturligtvis olagliga och hanteras av polisen. Vissa typer av angrepp på djurverksamhet, som till exempel minkutsläpp från minkgårdar eller att förstöra djurleveranser, kan till och med ses som terrorism enligt en federal lag från 2006.

Under 2010 antog dessutom flera stater så kallade ”ag gag”-lagar. Det är lagar som utformats specifikt för att förbjuda människor att smyga in på en gård eller ett slakteri för att videofilma hur djur behandlas, eller att stjäla och publicera företagsmaterial.

Dessa lagar har dock lett till en debatt där yttrandefrihet och skada för företag ställts mot samhällsintressen. Domstolarna har generellt dömt emot de lagar som skyddar lantbrukare, så djuruppfödare har allt mer förlorat sitt speciella skydd.

Den största insatsen har antagligen gjorts av branschen själv, bland annat av kampanjer från National Pork Board och av US Dairy, samt av modiga enskilda lantbrukare”.