Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 september 2019

Skattesmäll hotar bönder med fyrhjuling

Bönder som äger fyrhjulingar i sitt företag riskerar kännbara skattesmällar efter en rad kammarrättsdomar, varnar Skattebetalarnas Förening i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Bönder som äger fyrhjulingar i sitt företag riskerar kännbara skattesmällar efter en rad kammarrättsdomar, varnar Skattebetalarnas Förening.
Bild 1/3 Bönder som äger fyrhjulingar i sitt företag riskerar kännbara skattesmällar efter en rad kammarrättsdomar, varnar Skattebetalarnas Förening. FOTO: Lars Vernersson
 Christian Ekström, VD Skattebetalarnas förening.
Bild 2/3 Christian Ekström, VD Skattebetalarnas förening. FOTO: Skattebetalarnas Förening
 Erik Wiger, jurist Skattebetalarnas förening.
Bild 3/3 Erik Wiger, jurist Skattebetalarnas förening. FOTO: Skattebetalarnas Förening

Den som har en fyrhjuling i företaget riskerar en kännbar skattesmäll. Det står klart efter att Skatteverkets tolkning av reglerna för förmånsbeskattning fått stöd i en rad kammarrättsdomar. Detta kommer att få orimliga konsekvenser för många småföretagare.

I en dom från kammarrätten hade Skatteverket förmånsbeskattat en lantbrukare vars verksamhet hade ett tydligt behov av en fyrhjuling. I domen ifrågasattes inte att fyrhjulingen användes i verksamheten.

Men eftersom det var möjligt för lantbrukaren att använda fyrhjulingen på fritiden så valde Skatteverket att påföra förmånsbeskattning. Lantbrukaren förmånsbeskattades alltså inte för att faktiskt ha använt företagets fyrhjuling på fritiden utan för att han hade haft möjligheten att göra det.

Skatteverket bedömde att förmånsvärdet kunde fastställas till 12 000 kronor i månaden. Kammarrätten bedömde att det saknades en egentlig marknad för långtidsuthyrning av fyrhjulingar och underkände Skatteverkets värdering, men delade myndighetens uppfattning om att den teoretiska möjligheten att nyttja fyrhjulingen privat skulle förmånsbeskattas.

Kammarrätten landade i att värdet av detta kunde uppskattas till åtminstone 3 000 kronor i månaden, även det en mycket hög summa. Det beloppet har därefter bekräftats i en rad liknande domar, och vår erfarenhet är att Skatteverket numera brukar lägga sig på just den nivån när de upptäckt att det finns en fyrhjuling i verksamheten.

Att privat nyttjande av företagets tillgångar förmånsbeskattas är i grunden naturligt. En annan ordning skulle innebära en märklig snedvridning mellan att utge kontant ersättning och ersättning i form av naturaförmåner. Det hade helt enkelt så gott som alltid lönat sig att ”ta det på firman”.

Grundtanken med förmånsbeskattning är alltså inte fel. Däremot är den praxis som nu uppstått för vad som krävs för att förmånsbeskattning ska påföras minst sagt märklig. Att förmånsbeskatta redan möjligheten att privat nyttja sådana tillgångar i företaget som används frekvent i verksamheten är helt enkelt inte rimligt.

Att en lantbrukare som behöver en fyrhjuling i företaget per automatik ska kunna avkrävas tusentals kronor i månaden i skatt för att denne har möjlighet att även köra fyrhjulingen privat är absurt.

Med ett sådant system blir det ofta billigare att äga fyrhjulingen privat och helt enkelt låna ut den till företaget, vilket förstås strider mot grundtanken om att det är näringsverksamhetens nettoöverskott efter avdrag för verksamhetens kostnader som ska beskattas. Detta missförhållande måste åtgärdas snarast genom en ändring av lagstiftningen.

Christian Ekström,

VD, Skattebetalarnas Förening

Erik Wiger,

Skattejurist, Skattebetalarnas Förening

LÄS MER: Skatteverket: Så bedömer vi fyrhjulingar

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen