Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 29 april 2019

Välutbildade agronomer behövs – men utbildningen måste utvecklas

Sverige behöver fler välutbildade agronomer, skriver SLU i ett debattsvar. Men eftersom man haft svårt att locka studenter måste något göras åt utbildningarna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Veteplantor i klimatkammaren i Alnarp, där forskarna kan kontrollera klimatet för att testa grödornas egenskaper.
Veteplantor i klimatkammaren i Alnarp, där forskarna kan kontrollera klimatet för att testa grödornas egenskaper. FOTO: Torill Kornfeldt

Svar på debattartikeln ”Skrota inte det viktiga agronomprogrammet” och ”Utbilda agronomer efter marknadens behov”.

Världen behöver fler utbildade agronomer. Sverige behöver fler utbildade med gedigna kunskaper och en examen från SLU, inte minst för att fylla kompetensbehov inom de gröna näringarna. Vi vet att våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och att de får meningsfulla jobb, men många av våra utbildningar är ändå inte särskilt eftersökta. Vi har bland annat svårt att locka nya studenter till flera av våra traditionella utbildningar.

Efter att i många år och på olika vis ha marknadsfört till exempel jägmästarprogrammet och våra olika agronomprogram satsar vi nu på nya sätt för att attrahera fler sökande till SLU. Målet är att det ska leda till att fler ska välja att inte bara läsa hos oss utan också ta ut examen som till exempel agronom eller jägmästare. Om vi lyckas nå nya studentgrupper så är vi övertygade om att de under sina studier hos oss kommer att inse hur spännande och relevant det kan vara att välja en framtid inom de gröna näringarna.

Liksom tidigare har vi i diskussioner om SLUs framtida utbildningar på olika sätt fört dialoger med representanter från potentiella arbetsgivare. Vi arbetar också kontinuerligt med att se över innehållet i såväl program som kurser. Att unga människor uppfattar jord- och skogsbruk som framtidsnäringar är givetvis mycket viktigt; för sektorn, för SLU och för utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Vi är förvånade över kritiken i de debattinlägg som under senare tid publicerats i Land Lantbruk. Vi är, liksom de som skrivit dessa inlägg, bekymrade över att vi inte får fler sökande till agronomprogrammen. Eftersom ökad marknadsföring inte medfört fler sökande behöver vi göra något mer, något annat. Vi tolkar den kritik vi nu får som att debattörerna inte alls delar bilden att det behövs nya sätt att nå ut till flera studenter, eller nya erbjudanden från vår sida. Vi håller inte med om detta.

Vi är dessutom extra bekymrade när vi nu ser årets ansökningssiffror, där vi tappar sökande till våra agronomprogram. Att delar av lantbruksnäringen har valt att aktivt kritisera våra ambitioner att locka fler studenter just i slutet av ansökningstiden tror vi inte bidrar till att få livsmedelsbranschen och lantbruk att uppfattas som en framtidsnäring. Vi hoppas att det inte bidragit till det låga söktrycket.

Vi utvecklar våra agronomutbildningar för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att attrahera fler studenter. Vi gör det för att säkra både djup och bredd inom området. Vi vill göra det genom att behålla agronomutbildningen och agronomexamen men inte programmen så som de är strukturerade i dag.

Det ska vara fortsatt tydligt vad en agronomexamen innebär innehållsmässigt och den kommer inte att vara urvattnad. Kraven för att få en agronomexamen kommer även i fortsättningen att vara höga. Det ska vara möjligt för studenter som inte strävar efter en agronomexamen att läsa valda delar av våra agrart inriktade kurser. Vi tror att detta leder till att fler studenter söker till de olika programmen.

Vi är väl medvetna om utmaningen i att utforma utbildningar som både attraherar unga och motsvarar alla de förväntningar som näringen och samhället har på nyutexaminerade. Vilka praktikinslag ska ingå i yrkesexamina? Hur mycket ska vi betona generella inslag i utbildningarna och hur mycket tid ska läggas på att fördjupa specialistkunskaper? Hur mycket forskningsförberedande inslag ska ingå på avancerad nivå? Den typen av avvägningar gör vi hela tiden och vi gör det bland annat utifrån olika dialoger med nuvarande och tilltänkta arbetsgivare.

Vi vill självklart fortsätta dialogen med lantbruksnäringen, skogsbruket och andra aktörer i samhället. Vi vill arbeta tillsammans med andra för att få unga människor att få upp ögonen för att det finns många spännande och viktiga uppgifter i samhället, där en utbildning vid SLU ger utmärkta förutsättningar. Och vi vill arbeta tillsammans med andra för att locka fler unga att söka sin framtid inom de gröna näringarna.

Vi hoppas att de som nu aktivt kritiserar våra planer på att åstadkomma just detta är intresserade av en fortsatt dialog, så att vi tillsammans i olika roller kan bidra till att många fler unga människor i Sverige utbildas vid SLU i framtiden.

Karin Holmgren, rektor

Erik Fahlbeck, prorektor

Torleif Härd, dekan, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Pär Forslund, prodekan, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Rauni Niskanen, dekan, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Johanna Penell, vice dekan, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Johan Gaddefors, vice ordförande i utbildningsnämnden

samtliga vid SLU

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen