Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 maj 2020

Vi konsumenter kan inte acceptera att jordbruket sprider slam

Det svenska jordbruket har många förtjänster, men att tillåta slamspridning skadar förtroendet. Vi konsumenter kan inte acceptera att jordbruket sprider slam, skriver representanter för Nätverket ren åker ren mat i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Det svenska jordbruket har många förtjänster, men att tillåta slamspridning skadar förtroendet, skriver representanter för Nätverket ren åker ren mat i ett debattsvar.
Det svenska jordbruket har många förtjänster, men att tillåta slamspridning skadar förtroendet, skriver representanter för Nätverket ren åker ren mat i ett debattsvar. FOTO: TT

Efter många års motsättningar när det gäller slamspridning tycktes en lösning vara på väg. Regeringen tillsatte under hösten 2018 en utredning med direktivet att förbjuda slamspridning och i stället framställa ren växtnäring och därmed få ett slut på spridningen av gifter från avloppsnätet på vår åkermark.

Utredningen har inte följt direktivet utan förordar fortsatt slamspridning. Det är främst avlopps- och slamintressen som drivit detta krav. Kvittblivningen av ett besvärligt avfall väger tungt för avloppsindustrin.

Vi hoppas naturligtvis att regeringen har kraft att gå emot utredningen och vidhåller att slamspridning ska förbjudas, men är oroliga för att så inte sker utan mycket starka påtryckningar.

Nu måste andra krafter gripa in. I första hand måste jordbruket själv ställa kravet att växtnäring skall återföras endast om den är helt avskild från farliga gifter. Om ett avloppsreningsverk tar emot wc-avlopp får inga andra avloppskällor vara anslutna, till exempel biltvättar, verkstäder, industrier, dagvatten från asfalterade gator, konstgräsplaner och tak, sjukhus, avfallsupplag, tillsatta processkemikalier i reningsverket etcetera.

Det är av största vikt att också hela vår livsmedelsproduktion griper in. Att ”slam inte sprids på mjölkgårdar” eller på gårdar för köttproduktion anförs ibland som argument för att dessa livsmedel inte förgiftas. Det finns tyvärr tecken som tyder på att samma typ av gifter som sprids med slam kan finnas i ovanstående livsmedel.

Miljögifter kan spridas på många sätt till marker som inte tar emot slam, (enligt den så kallade ”entropilagen”). Dessutom använder man vid både mjölkgårdar och köttgårdar foderämnen som kommer från andra gårdar. Vi måste därför tillämpa ”försiktighetsprincipen”, det vill säga all slamspridning ska upphöra.

Små barn är mycket känsliga för miljögifter och det är därför av yttersta vikt att mjölk, modersmjölkersättning och kött inte bidrar med miljögifter och ger upphov till hälsorisker.

Genom att avbryta all slamspridning uppmuntras övergången till användning av växtnäring som är avskild från främmande gifter genom tillgänglig teknik. Först då kan vi tala om ett ”kretslopp mellan stad och land”.

Det svenska jordbruket har många förtjänster, men att tillåta slamspridning skadar förtroendet hos oss livsmedelskonsumenter. Vi konsumenter kan inte acceptera att jordbruket sprider slam.

Lars Odén,

Gunnar Lindgren,

Lena Jarlöv,

Tord Melander,

Nätverket Ren Åker Ren Mat

LÄS MER: ”Det sprids inget förorenat slam i Sverige”LÄS MER: ”Jordbruket kan inte tillåta att avloppsslam sprids på våra åkrar”LÄS MER: ”Klimatsmart produktion och ökad självförsörjning med avloppsgödsel”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen